ความเห็น 2913754

คิดดี ทำดี ถวายองค์พ่อหลวงของชาวไทย

เขียนเมื่อ 

ทรงพระเจริญครับ

เห็นภาพพี่ใหญ่สมัยก่อน

ทำให้มีพลัง มีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปครับ

พระราชดำรัสทรงคุณค่าแก่คนไทยทั้งประเทศจริงๆ

ขอบพระคุณพี่ใหญ่มากครับ