บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พ่อ

ลูกชาวนา

เขียนเมื่อ  
144 3 2

๔๒. เรือนแพ...สุพรรณ

เขียนเมื่อ  
76 1 1

ในวันที่พ่อไม่อยู่

เขียนเมื่อ  
121 2 1

ฟ้าร้องไห้

เขียนเมื่อ  
156 2 2

คุณพ่อ คุณแม่

เขียนเมื่อ  
96

12 ปี ที่พ่อจากไป

เขียนเมื่อ  
175 6 5

เลี้ยงลูกถูกทาง

เขียนเมื่อ  
245 2

พ่อ

เขียนเมื่อ  
248 4 4