รางวัล สุดคะนึง ประจำเดือนกันยายน 2549         

ช้านิดช้าหน่อย แต่ทุกเสียงมาจากความตั้งใจจริง ถือว่าช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม..... ผลรางวัลสุดคะนึงประจำเดือนกันยายน2549.....

ด้วยความกระตือรือร้นปนความรู้สึกกระวนกระวายของเหล่าคณะกรรมการที่เห็นว่า...นั่นก็ดี...นี่ก็ใช่..โอ้พระเจ้ายอด...มันจ๊อดมาก แล้วเราจะเลือกใครดี

กว่าที่เราจะได้รายชื่อผู้ชนะเลิศรางวัลสุดคะนึงประจำเดือนกันยายน 2549 มาอยู่ในมือแล้ว คณะกรรมการของเราต้องพิจารณาจาก short-list ทั้งหมดจากทั้งภาคการศึกษา ภาคราชการ และภาคประชาสังคม  เขียนกันได้เข้าเป้าหมายชัดเจนและเนื้อหาภาคปฏิบัติชัดแจ่ม 

แต่รางวัลที่ตั้งไว้คือ มอบให้เพียงเดือนละ 1 ท่าน เท่านั้น ดังนั้น จึงขอแสดงความยินดีแด่... ผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึงประจำเดือนกันยายน 2549  ได้แก่           

.... คุณไพวรรณ์ ขันติกิจ ..... 

นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

http://gotoknow.org/blog/immunoglobulin

ชื่อบล็อก   ไพวรรณ์ ขันติกิจ - nidnoi [kpaiwon]

จุดเด่นของบล็อก      

กรรมการมีความเห็นพ้องกันว่า บล็อกนี้ มีศิลปะในการถ่ายทอด สังเกตในจุดเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งก็สามารถนำมาเป็นประเด็นในการตั้งวงสนทนาได้อย่างรื่นรมย์ เป็นธรรมชาติ สบายๆ โดยเฉพาะเรื่องวาร์ไรตี้ที่เป็นวาร์ไรตี้จริงๆ มีความหลากหลาย  

เวลาคนอื่นให้ความคิดเห็น ไม่มี Ignore ตอบได้ตลอดและตอบสบายๆ          

สัมผัสได้ถึงความตั้งใจที่จะเขียน ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบอกเล่า และพยายามสร้างเครือข่ายทำให้เกิดความเป็นกลุ่ม          

ใน Igs แม้จะสื่อความรู้ฝังลึกได้เพียงผิวเผิน แต่แสดงถึงความพยายามที่จะ Link เข้าเรื่องในที่ทำงาน และพยายามที่จะให้เกี่ยวเนื่องกับ KM

เกณฑ์ในการคัดเลือก   มีดังนี้
1. บันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้จากการปฏิบัติจริงในเรื่องนั้น ๆ
2. บันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในงานประจำของตนเองหรือกลุ่ม
3. ชื่อเรื่องน่าสนใจและดึงดูด
4. ความสวยงามของบล็อก
5. มีการบันทึกสม่ำเสมอ อย่างน้อย 10 ครั้ง
6. มีติดป้ายของบล็อก

7. จำนวนข้อคิดเห็น  

8. จำนวนบล็อกในกลุ่มบล็อก

ของรางวัล ...เสื้อแจ็กเก็ต 1 ตัว  Size M 

(รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ เรามอบหมายให้ไปรษณีย์ไทย...ร่วมยินดีเป็นจัดส่งถึงที่คะ)

คณะกรรมการ
1. ดร.จันทวรรณ น้อยวัน        ที่ปรึกษา                                     

2. คุณสุปราณี จริยะพร          ประธานคณะกรรมการ

3. คุณชุติมา  อินทรประเสริฐ   กรรมการ

4. คุณอารีย์ วัณณะสิริ            กรรมการและเลขานุการ