ผมไม่ได้เขียนบันทึกไปหลายวัน  ทั้งช่วงก่อนไม่ค่อยสบายเลยไม่มีสมาธิในการเขียน  ช่วงหลังก็มีธุระต้องไปที่เชียงใหม่ ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ถ้ำเชียงดาว เลยมีของฝากที่ติดตามต้นไม้ในวัดถ้ำเชียงดาวมาฝาก

          พระท่านคงต้องการนำหลักธรรมมาเตือนสติคนที่ไปเที่ยว ให้ละทิ้งโดยรู้เท่าทันความ "โลภ โกรธ หลง"  ที่ทำให้โลกเราวุ่นวายอยู่ทุกเวลา

วีรยุทธ  สมป่าสัก