• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 181. องค์แปดของปัญญาเชิงสังคม

      ปัญญาเชิงสังคมเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปฏิบัติ KM    จึงขอนำการตีความองค์ประกอบทั้งแปดของ social intelligence ที่ Daniel Goleman เขียนไว้ในหนังสือ Social Intelligence : The New Science of Human Relationship มาเสนอ  ขอย้ำว่าเป็นการตีความของผม ซึ่งอาจไม่ตรงกับความหมายในหนังสือก็ได้

      องค์ประกอบทั้ง 8 มี 2 ส่วนหรือ 2 ระดับ

     ระดับแรก เป็นระดับตระหนักหรือเข้าใจ หรือทักษะระหว่างบุคคล ระดับที่ไม่ซับซ้อนมาก ได้แก่
       1. เข้าใจภาษาส่วนที่ไม่ใช่ถ้อยคำของผู้อื่น
       2. สามารถฟังหรือรับสารจากบุคคลได้อย่างตั้งใจ
       3. เข้าใจความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ของคู่สนทนา
      4. มีความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมของคู่สนทนา

    ระดับที่สอง เป็นระดับปฏิบัติได้  หรือมีทักษะคล่องแคล่วในปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ในด้าน
       5. ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้อื่นได้อย่างคล่องแคล่ว โดยใช้ภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำ
       6. ทักษะในการนำเสนอตนเอง ให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจในระดับที่ลึก
       7. ทักษะในการชักจูงให้ผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ออกมาตามที่เราต้องการ
       8. มีทักษะในการเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ เข้าใจความต้องการของผู้อื่น

       ในตอนต่อไปจะอธิบายองค์ประกอบทีละตัว

วิจารณ์ พานิช
๘ ตค. ๔๙
สนามบินฮ่องกง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): เครื่องมือkm km-วันละคำ 
  หมายเลขบันทึก: 54738
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 6
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (6)

อ. หมอวิจารณ์ครับ

 เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากทีเดียวครับ จะติดตามตอนต่อๆไปครับ

ขอรบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกเรื่องครับ ไม่ทราบว่าอาจารย์มีข้อมูล หรือข้อแนะนำ เกื่ยวกับ Neuro-Linguistic Programming (NLP) บ้างใหมครับ ผมกำลังพยายามศึกษาอยู่ โดยเฉพาะในการนำมาประยุกต์สำหรับการพัฒนาบุคคลากร และองค์กร

ขอบคุณครับ

ปรอง

ผมไม่รู้จัก NLP ครับ     จะหาทางเรียนรู้ และเอามา ลป. ครับ

สคส. เราจะแบ่งกันอ่านหนังสือ Social Intelligence และเอามาลง บล็อก     จะได้รายละเอียดกว่าที่ผมบันทึกมากครับ     โปรดติดตามจาก บล็อก ของคน สคส. ครับ

วิจารณ์

ดร. ปรอง ....ในเมืองไทยมีผู้ที่สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังที่ผมรู้จักอยู่ท่านหนึ่ง ชื่อ ดร. พิลาศพงษ์ ครับ ปัจจุบันท่านอยู่ที่ ม.ศรีปทุม (บางเขน) ผมเคยเชิญท่านไปเป็นวิทยากร ทำ Workshop ให้สมัยที่ผมอยู่วิทยาลัยนวัตกรรมฯ (4-5 ปีมาแล้ว) ...ทำได้ค่อนข้างดีและเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วม (พนง.ของวิทยาลัยฯ)ครับ

แปดองค์ประกอบสามารถแยกส่วนได้ และสามารถปรับใช้ตามกาลเวลาที่เหมาะสม ....ขอบคุณครับอาจารย์ที่ชี้แนะให้ครับ

ขอบคุณครับสำหรับคำชี้แนะ ผมกำลังสนใจอยู่เพราะอาจเป็นเครื่องมือสำหรับการเพิ่มศักยภาพของบุคคลากร และ องค์กรได้ครับ
จะติดตามตอนต่อไปค่ะ     ขอบพระคุณค่ะ