ตามบันทึกที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำให้โรงเรียน   เรื่อง  ปิดภาคเรียน..เราจะทำอะไรให้โรงเรียนดีนะ

ความตั้งใจเริ่มจากการค้นหาไฟล์เก่าที่มีอยู่มาแก้ไขให้เป็นปัจจุบันและ  นำมาแปลงไฟล์ให้เป็น pdf 

งานที่ 1 ของครูอ้อยที่จะทำ  เป็นงานที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ครูอ้อยรับผิดชอบอยู่

ได้แก่  การจัดทำแฟ้มพัฒนางานครู  อันที่จริง  เราชาวครูมีแฟ้มพัฒนางานครูกันหมดทุกคนแล้ว  แต่ยังไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน  ประกอบกับยังไม่เป็นปัจจุบัน  จึงเห็นสมควรเริ่มจากจุดนี้  เท่าที่มีอยู่  แก้ไข  เพิ่มเติมเนื้อหาและข้อมูลที่ทันสมัยเสียก่อน

ครูอ้อยจึงจัดเก็บแฟ้มนี้และเรียนเชิญครูทุกท่านได้จัดทำแฟ้มพัฒนาครูให้ทันสมัย  สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา  สะดวก  และเป็นระบบ

เรียนเชิญอ่านที่นี่ค่ะ