เมื่อหลายวันก่อน  ครูอ้อยไปเรียนที่มหาวิทยาลัย  ต้องค้นคว้าข้อมูลบางอย่าง  ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นก็อยู่ที่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่

ครูอ้อยโชคดีที่มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนอยู่ใกล้กัน

โรงเรียนของครูอ้อย  ขออนุญาตใช้คำว่า  "ของ"  เพราะสอนที่นี่มาหลายปีแล้ว

รักในสถาบันแห่งนี้  พยายามทำชื่อเสียงให้แก่สถาบันตลอดมา

อาจจะไม่เข้าหูใครบ้าง  ก็ต้องทนและศึกษากันบ้าง  เป็นความเท็จจริงแค่ไหน  ไม่ว่ากัน

เปิดประเด็นในวันนี้  คือ  ปิดภาคเรียน...ทำอะไรให้โรงเรียนดีนะ  ฉุกคิดขึ้นมาเมื่อครูอ้อยจอดรถ ก้าวเท้าลงจากรถ  และมองโรงเรียนโดยรอบที่กำลังพัฒนาด้านอาคารสถานที่และบริบท 

ครูอ้อยอาจจะช่วยโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่ไม่ได้  ซึ่งต้องนี้สำคัญมากในสายตาของฝ่ายบริหาร

แต่โรงเรียนต้องพัฒนาไปทุกด้านพร้อมๆกัน  ซึ่งงานวิชาการก็เป็นหัวใจของโรงเรียน  ไม่ใช่หรือ

งานที่ครูอ้อยทำ  ส่วนใหญ่จะแอบๆทำ  เช่น  งานเอกสาร  ไม่สามารถมาตั้งโต๊ะทำทีกลางสนามให้ฝ่ายบริหารเห็นได้

ดังนั้นการทำงานเอกสารในห้อง  ก็เหมือนกับการแอบๆทำนั่นล่ะ

แต่ฝ่ายบริหารอาจจะมองว่า  ทำงานส่วนตัว  คิดได้ค่ะ  เพราะครูอ้อยกำลังเรียนอยู่ด้วย  คุณมีสิทธิคิดได้  อย่าว่ากัน 

หากจะว่ากัน  คุณก็มาเรียน  ตามหลังครูอ้อยซิคะ

ครูอ้อยมีสิ่งที่จะทำให้แก่โรงเรียนมากมาย  ซึ่งสิ่งที่จะทำนั้น  อาจจะไม่โชว์ออฟ(ประกาศ) และไม่เป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจน  ต้องศึกษาให้ถ่องแท้กันก่อนค่อยว่ากัน(ลับหลัง)

ในสถานะที่เป็นครูผู้สอน  ครูอ้อยมีวิจัยที่ค้างไว้หลายเรื่อง  จะจบหรือไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและพลังใจ  และผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียน

ในสถานะเป็นหัวหน้ากลุ่มฯ  ครูอ้อยมีแนวดำเนินการที่เป็นแนวคิดค้นขึ้นมาใหม่ของครูอ้อย  ตลอดจนวิจัยในเชิงนิเทศ

ปิดภาคเรียนนี้  ครูอ้อยก็มีภารกิจที่ชัดเจน  คือ  เรียน  กับ  ทำงานให้โรงเรียน

และภารกิจที่ไม่ชัดเจน  คือ  การไปเยี่ยมครอบครัวใหญ่

เมื่อนั่งอยู่ในโรงเรียน  มองดูโดยรอบแล้ว  โรงเรียนไม่ใช่ของครูอ้อยคนเดียวก็จริงอยู่  คนที่อยู่ในโรงเรียนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการพัฒนา  ท่านมาอยู่ในโรงเรียน มีจุดประสงค์เดียวกันคือการมาประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว

แต่นอกเหนือกว่านั้น  ครูอ้อยไม่อาจจะพูดได้ว่า  ใครทำ ใครไม่ทำ

คราวนี้ก็มาดูที่ผลงาน  ที่เป็นรูปธรรม  ที่ไม่ต้องโอ้อวด  และสาธยาย

มาชั่งน้ำหนักว่า  ใครรักโรงเรียนมากกว่ากัน  ยุติธรรมหรือยัง

คิดง่ายๆนิดนึงว่า  ปิดภาคเรียนนี้..ท่านคิดที่จะทำอะไรให้โรงเรียน  หรือเปล่า  เป็นคำถามสุดท้าย

รูปภาพของโรงเรียน