ความเห็น 85669

ปิดภาคเรียน..ทำอะไรให้โรงเรียนดีนะ

เขียนเมื่อ 
  • จากบันทึกเรื่องนี้  จึงนำมาสู่การปฏิบัติว่า  ในระยะเวลาการปิดภาคเรียนนี้  ครูอ้อยได้เดินทางไปโรงเรียนเพื่อเตรียมการในการเปิดภาคเรียนต่อไปด้วย 
  • เมื่อไปโรงเรียนแต่ละครั้งก็พบว่า  โรงเรียนกำลังพัฒนาด้านอาคารสถานที่อย่างเร่งรัด  เช่นการก่อสร้างอาคารใหม่  และการทาสีโรงเรียนให้สวยงาม  ซึ่งจะได้นำภาพมาให้ชมกัน  ดังนี้

  • และอีกภาพหนึ่ง  เป็นการทาสีโรงเรียน  ซึ่งเป็นสีที่ครูอ้อยโปรดปราน  คือสีส้มอมโอโรส   เหมือนบ้านใหม่ของครูอ้อย  ซึ่งจะกล่าวในบันทึกต่อไป

  • นับว่าโรงเรียนมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง  ในนามครูอ้อยเป็นสมาชิกของโรงเรียนคนหนึ่ง  วอนขอการพัฒนาอย่างยั่งยืนและไม่หยุดนิ่งในเรื่อง  งานวิชาการด้วย
  • ไม่ใช่สวยแต่รูปจูบไม่หอม  หรือการย่ำอยู่กับที่  และถอยหลังลงคลอง 
  • อย่าเป็นอย่างนั้นเลย  รักดอกจึงหยอกเล่น 
  • พูดเลียนแบบใครนะ  มีคนทำก่อน  ครูอ้อยก็เลยทำตาม  ไม่ว่ากัน