ระหว่าง 9-11 ต.ค.  มีโอกาสได้ไปเห็นโรงเรียนดี ดี  3  โรงเรียน

โรงเรียนบ้านดอนกระทิงศรีษะช้าง

ต้นไม้ตกแต่งสวยงาม มีไม้ดัดเป็นซุ้มประตู สวยจนต้องถ่ายรูปไว้  คุณครูใจดี

โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนานักเรียนหลากหลาย โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นโรงเรียนดีเด่นทางด้านโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีอาหารกลางวันสำหรับครูและนักเรียนทุกคน ครูเดือนละ 200 บาท นักเรียนฟรี มีครูทำอาหารเอง สะอาด สะดวก สามัคคี

โรงเรียนสวนหม่อน

ไปร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่12 ของโรงเรียน นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าของจริง  ผลงานมากมายทางด้านวิทยาศาสตร์   คุณครูคนเก่ง อาจารย์ละเอียด  เสียใจด้วยนะคะที่ผิดหวังบางอย่าง แต่เรื่องผลงานสู่นักเรียนเยี่ยมที่สุด

โรงเรียนโตนดพิทยาคม

อาคารสถานที่สะอาดเรียบร้อย ต้นไม้งาม ดูแลอย่างดี โรงเรียนทำปุ๋ยชีวภาพ  EM  ใช้เอง  หกเดือนหมัก หกเดือนใช้ ต้นไม้งอกงามจนชาวบ้านแปลกใจปลูกได้ไง  คุณครู 12 ท่านมีผลงานจนต่อยอด พัฒนาเพื่อเลื่อนตำแหน่งได้ โรงเรียนนี้ก็มีโครงการอาหารกลางวันสำหรับครูนักเรียน ทำให้ได้รับประทานอาหารดี ราคาถูก โรงอาหารเป็นของกลางของครูและนักเรียน เหมือนบ้านที่อบอุ่น