คำว่าส่งเสริมสุขภาพ เป็นคำที่คุ้นเคย กับเรามานาน ตั้งแต่เรียนหนังสือมา คุ้นเคยจนเราไม่คิดว่า ปัจจุบัน ถ้ามีคนมาถามถึงความหมายของคำว่าส่งเสริมสุขภาพ แล้ว ก็ทำให้เราหยุดชะงักไปเหมือนกัน ว่าความหมายของส่งเสริมสุขภาพ หมายถึงอะไรกันแน่นะ  แล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพล่ะ มันต่างกับโรงพยาบาลของเราที่ทำอยู่นี้อย่างไร ตามตำรามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บอกไว้ว่า แบ่งออกเป็น 7 องค์ประกอบ ได้แก่

  • องค์ประกอบที่ 1 : การนำองค์กรและการบริหาร
  • องค์ประกอบที่ 2 : การจัดสรรทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • องค์ประกอบที่ 3 : การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
  • องค์ประกอบที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล
  • องค์ประกอบที่ 5 : การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้รับบริการและครอบครัว ที่มารับบริการในโรงพยาบาล
  • องค์ประกอบที่ 6 : การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
  • องค์ประกอบที่ 7 : ผลลัพธ์ของกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ                     

                     แต่ละองค์ประกอบก็มีหัวข้อย่อยๆ เหมือนเป็นคัมภีร์ให้เราใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐาน   แต่สิ่งที่ยากที่สุด คือการทำให้บุคลากรในโรงพยาบาลรู้และเข้าใจ ในแนวคิด หลักการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทำอย่างไรให้รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นี่ล่ะ ที่เรียกว่าส่งเสริมสุขภาพล่ะ และทำอย่างไรล่ะ ที่จะสามารถทำให้ได้คุณภาพ มากกว่านี้ ทำอย่างไรที่จะให้เกิดความยั่งยืน ถึงขั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยั่งยืน ทั้งตัวบุคคลและชุมชน                     

                     องค์ประกอบที่ 4 ดูจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ณ เวลานี้ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด  ว่าไปแล้วการส่งเสริมสุขภาพ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน  ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แล้วไม่รู้จักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเอง ก็ไม่สามารถจะเป็นตัวอย่าง แก่คนอื่นเขาได้ จะไปสอนผู้ใช้บริการของเราได้อย่างไร เราจะต้องออกกำลังกายเป็น จะต้องเป็นตัวอย่าง  จะต้องเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ถ้าเป็นตัวอย่างไม่ได้ ก็ไม่รู้จะไปสอนเขาได้อย่างไร
                    เพราะฉะนั้น เรา คงต้องเริ่มจากตัวพวกเรากันเอง ว่าพร้อมที่จะเป็นตัวอย่าง ที่จะรักษาสุขภาพกายของตนเอง สุขภาพจิตของตนเอง มีจิตใจเอื้ออาทรต่อสังคม ให้และอยากจะเห็นคนอื่นมีความสุข หรือยัง

 

 

 

                  มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ผลการตรวจสุขภาพประจำปี ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 67 คน เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีสุขภาพแข็งแรง ผลการตรวจร่างกาย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มค่าปกติ    ผลการประเมินความเครียดในการทำงาน ส่วนใหญ่ก็ปกติ แถมมีกลุ่มที่ความเครียดต่ำกว่าระดับปกติถึง 11.9 % ในขณะที่ระดับความเครียดสูง ไม่มีเลย  เมื่อดูผลการประเมินความสุขในการทำงาน กลุ่มที่มากที่สุด คือกลุ่มที่มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป ( 40.3%) เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว คงไม่ต้องถามก็รู้คำตอบว่า เราพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกันแล้วใช่มั้ยคะ