เตรียมกาย  เตรียมใจ และ ทัมใจ(ทำใจ)

 หลังจากได้รายงาน เรื่อง Good Friday ห้องพักผ่อนป้ายแดง(คลิก) วันนี้หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจจากเชียงราย ก็ได้มีโอกาสกลับมาใช้สนามบินป้ายแดงเป็นครั้งที่ ๒

 ต้องผิดหวังเล็กๆ สองเล็กครับ

 เล็กแรก คือ เครื่องไม่เข้างวง มีรถไปรับกลางลานจอด ดูแล้วแปลกๆ นึกว่าสนามบินใหม่มี่ที่ทางมากมายไม่ต้องใช้รถรับ เหตุการณ์เสมือนที่ดอนเมืองครับ นั่งเครื่อง ต่อรถ เดิน นั่ง แล้วยังไม่รู้จะโดนบริการอย่างไรต่อ ดังนั้นต้อง "ทัมใจ(ทำใจ) เตรียมร่างกายให้แข็งแรง อย่ามีสัมภาระมากนัก ไม่เช่นนั้น อาจเป็นลมก่อนครับ"

 เล็กที่สอง เข้าห้องน้ำห้อง VIP ครับ ครั้งนี้คงจะบ่ายแก่ๆ ไม่สะอาดครับ น้ำหกเรี่ยราด กระดาษเกลื่อน ต่างกับที่ดอนเมืองครับ จะได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้ครับ

 สรุป "แบบไทย ไทย ครับ ต้องทัมใจ(ทำใจ) เตรียมใจ เตรียมตัว เตรียมร่างกาย อย่าแบกของหลาย เดินไกลเอาเรื่องครับ"

JJ