รวมรุ่นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา ตั้งแต่รุ่น ๑- ๑๒  เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตกับท่านอาจารย์ศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร ที่  Party House

"ครู"  ที่ริเริ่มหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา จนเปิดรับรุ่นแรก จนถึงปัจจุบัน

  • ภาพที่ได้รวบรวมในหนังสือมุทิตาจิต คณะศึกษาศาสตร์ น้อยคนนักที่เคยเห็น

  • อาจารย์มอบของที่ระลึกเกษียณราชการ ให้ลูกศิษย์ทุกคน

  • ลูกศิษย์รุ่น ๓  จากซ้าย คือ กะ-ปุ๋ม  พี่ชล(น้อง) พี่เอียด พี่หมู และน้อง

 

ท้ายสุด "ครู" ก็ได้ให้พวกเราได้สร้างเครือข่าย "ครอบครัวแนะแนว" เชื่อมสายสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น

                                                                    -น้อง-