ปิติกานต์ จันทร์แย้ม : อิสระทำให้โอกาสอยู่กับเรา

นักวิชาการอุดมศึกษา (งานบริหารงานบุคคล)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
Usernamejpitikan
สมาชิกเลขที่5874
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การทำงาน
ปัจจุบันทำงานอยู่ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง

พ.ศ. 2543-2551 ทำงานที่หน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 9 เมษายน 2519
ชื่อเล่น เม
อุปนิสัย สดใส ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส มองโลกในแง่ดี ชอบทำงานที่ท้าทาย มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจในการทำงาน
คติประจำใจ อิสระทำให้โอกาสอยู่กับเราตลอดชีวิต