After Action Review แพทย์สีอิฐ

 เช้านี้ได้สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ คำถามแรกที่ให้ว่าที่คุณหมอตอบเป็นกิจกรรม ทบทวนชีวิต เพื่อพิชิตความเป็นแพทย์ที่ดี ดังนี้ครับ

ลองนำไปใช้ในการสอบถามนักเรียน นักศึกษาของเรา วันขึ้นมาเรียนกับเราวันแรกครับ จะได้ต่อยอดได้ ภาคต่อไปจะมีตัวอย่างคำตอบครับ และมีคำถามภาคที่ ๒ ว่า

  "กูแสบ ใหม(KUSAP = Knowledge,Understanding,Skill,Attitude,Performanc)

JJ