ฟ้าใส ๆ กับหัวใจดวงน้อย ๆ

ที่เฝ้าคอยติดตามเฝ้าถามถึง

ว่าหัวใจที่ลืมไว้ให้คำนึง

แด่เธอซึ่งเฝ้าตามหามาด้วยใจ

leaf

ในบรรดาความดีงามสามสิ่งนี้

คือความดี ความรัก รู้จักไหม

ความดี คือ ความสุขไม่ทุกข์ใจ

ความรัก คือ ห่วงใยไม่กังวล

spring

สิ่งที่สามคือ ความงามที่ตามหา

ได้พบพานประสพมาพาสุขล้น

คือความดีที่จิตใจในตัวตน

ของหนึ่งคนคือเธอนี้ที่งดงาม.....

(ภาพน่ารัก)จาก http://www.bluemountain.com/category.pd?path=83051