สวัสดีครับลูกศิษย์ ป.เอกลาดกระบัง เเละ ชาว blog ทุกท่าน

 

วันนี้ผมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.มาลัย ทวีสุข  จากคณะครุศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้มาสอนนักศึกษาในระดับ ป.เอก ในหัวข้อ  Leadership, Change and Human Capital  ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้กลับมาสอนที่นี่เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่เคยสอนเศรษฐศาสตร์มาแล้วเมื่อ 15 ปีก่อน

ลูกศิษย์รุ่นนี้ต้องร่วมมีพลังงานทำอะไรให้แก่การศึกษา แล้วมาช่วยกันสร้าง Blog Ph.D สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการสร้างผู้นำของการศึกษาให้ดังที่สุดเพื่อเป็นแบอย่างให้คนอื่นๆนำไปใช้

                                                                                     ขอบคุณครับ 

                                                                                 จีระ หงส์ลดารมภ์