เท็จ เท็จจริง เท็จเทียม ...ภาษาไทยน่าฉงาย

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Now we know what to play on a long family (and friends) trip -- what does this word mean? How to spell...

From พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
เท็จ
เท็จ: ว. ปด, โกหก, ไม่จริง.

เท็จจริง
เท็จจริง: ว. จริงเท่าที่ปรากฏ.

เท็จเทียม
เท็จเทียม: ว. ไม่ใช่ของจริง, ไม่ใช่ของแท้

From Thai-English Lexitron Dictionary 2.0
(No entry for เท็จ)

ให้การเท็จ
V. give false testimony
  def:[ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง]
  sample:[พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์]

เท็จจริง
N. fact
  syn:[ความจริง, ข้อเท็จจริง, เรื่องจริง]
V. be real

เท็จเทียม
ADJ. fake
  def:[ไม่ใช่ของจริง, ไม่ใช่ของแท้]
  syn:[ปลอม]
  sample:[ของชิ้นนี้ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นของเท็จเทียมที่เขาสร้างขึ้นมา]

From พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
แท้ที่จริง

แท้ที่จริง: ว. คําขึ้นต้นประโยคหรือข้อความแสดงถึงความที่ถูกที่ควร มีความหมายอย่างเดียวกับ ที่จริง อันที่จริง ตามที่จริง.

From Thai-English Lexitron Dictionary 2.0
แท้ที่จริง

ADV. as a matter of fact
  syn:[อันที่จริง, ตามที่จริง]
  sample:[สิ่งที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่นั้น แท้ที่จริงมันก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง]

From พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
จริง
จริง, จริง ๆ: [จิง] ว. แน่ เช่น ทําจริง ชอบจริง ๆ; แท้, ไม่ปลอม, เช่น ของจริงไม่ใช่ของเทียม; เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง, ไม่เท็จ, ไม่โกหก, ไม่หลอกลวง, เช่น เรื่องจริง พูดจริง, เป็นไปตามนั้น เช่น ความฝันกลายเป็นความจริง.

From Thai-English Lexitron Dictionary 2.0
จริง
ADV. really
  def:[เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง]
  syn:[แน่แท้, แน่นอน, แท้จริง, จริงๆ]
  ant:[เท็จ, โกหก, หลอกลวง]
  sample:[ภาพยนตร์เรื่องนี้วิเศษจริง แต่มันทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง]

ADJ. real
  syn:[แท้]
  ant:[ปลอม]
  sample:[ถึงแม้จะเป็นซีพียูจำลองก็ต้องกำหนดให้เหมือนของจริง]

Quick look up a Thai dictionary for "ฉงาย" and be surprised (as I am ;-). Now we know what to play on a long family (and friends) trip -- what does this word mean? How to spell ช่ะหงาย etc. (with Thai dictionaries on our Android tablet or Android phone we can play and learn! Good eh?)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learners Webความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

การศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง ต้องใช้เอกสารที่เป็นปัจจุบันที่สุด...
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพ.ศ. ๒๕๔๒ เก่าไปนะคะ...

เขียนเมื่อ 

I agree ดร. พจนา แย้มนัยนา Ico48

If you read my recent blogging (begging, nudging, bitching and ...) you would see that I am pushing for the Royal Institute to come to my rescue and let me use the latest national standard for Thai language. I will make my request formal (in my poor Thai) soon with or without support from others. ;-)on time
IP: xxx.122.92.205
เขียนเมื่อ 

ดิฉันไม่มีประสบการณ์การใช้แทบเล็ตเลย  จึงไม่สามารถเขียนเปรียบเทียบอะไรได้ต้องขอโทษด้วยค่ะ  

ดิฉันมีแค่ความคิดว่าเอาสิ่งที่มีในโลกอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเท่านั้น

ท่าน sr เคยคิดไหมว่า  ไม่ว่าภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ  ก็ล้วนมีคำแผลง คำแสลง ซึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามวิวัฒนาการของการใช้ภาษา

ขออนุญาต ทดลองแปลเป็นภาษาอังกฤษจากบริการกูเกิ้ล

I have no experience of using a tablet at all.  I could not be compared with anything.

I have just found out what the world has come to use the Internet in everyday life that most only.

Have you ever thought that both Thailand language or English language, they all have a unique slang, which changes indefinitely according to the evolution of language.

ขอบคุณค่ะon time
IP: xxx.122.92.205
เขียนเมื่อ 

ดิฉันหมายถึง ภาษาพูด และ ภาษาเขียน ก็มักแตกต่างกันด้วยค่ะ

I mean the spoken and written language is often the difference with me.

เขียนเมื่อ 

Hi 'on time'

I am not a tablet user either -- the tablet screen size is far too small for me (my computer monitor is a 24" plugged into a 15.7" laptop in a duual screen mode -- and I have to put on reading glasses -- it is sad :-). Language is alive and 'fuzzy' (as someone once said 'a word means what I want it to mean'). But we need to reach a common agreement what words should mean, so we can understand what we try to say. Dictionary is such "agreement" and we have to accept the dictionary (judge's) interpretation. The best judge in Thailand for Thai language is The Royal Institute's Dictionary. That is final.

I suggest you supply your writing and Google's translation to Google support team with a simple question "It is not quite right, is it?" I am sure they would agree and try to improve their work. ;-)

ถาง
IP: xxx.158.4.226
เขียนเมื่อ 

ผมทำนายว่า ๑๐ ปีจากนี้การแปล google จะ ๙๙ ปซ. เพอร์เฟค  เดี๋ยวนี้ก็มีที่ผิดน้อยกว่าเมื่อ ๓ ปีก่อนมากอย่างเหลือเชื่อนะ 


ภาษาอังกฤษก็มีความ irony กับคำว่า real เหมือนกันนะครัีบ   เชน่ 

Really?  กลับแปลว่า จริงหรือ 

Reality ..บ้านที่ดิน (ของปลอมแท้ๆ หาว่าเป็นของแท้)   


อิอิ

เขียนเมื่อ 

Naural language processing is one of the key man-machine interfaces. The dream is for man and machine to communicate in man's natural ways (using voice, touch, gesture, text and picture media like we human do with one other.) It has been some 60 years of research and we have just learned to crawl. C3P0 is still firmedly footed in Star Wars movie.

I think our current research and tries are based on 'programming', Our body works on 'drives' with senses/measuring, cogition/memory, learning/experiencing and 'theortisizing'(/imagination). We should let machines have 'drives' and see what machines can do. (In western cultures 'drive' (or 'go') is  what children are equipped in school years, not 'knowledge or competency'.

It is time we learn how to use "linguistic solutions" for our social problems. Language is a key factor of culture -- and cultural solutions must be sought as well as 'technological solutions'. (We need all hands on deck ;-)

เขียนเมื่อ 

เท็จเทียม น่าจะเป็นศัพท์วิชาการสมัยใหม่ (เดาเอานะครับ) ดูตัวอย่าง "ของชิ้นนี้ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นของเท็จเทียมที่เขาสร้างขึ้นมา" ไม่มีความจำเป็นต้องใช้คำว่า เท็จเทียม เพราะเราพูดว่า "ของชิ้นนี้ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นของเทียมที่เขาสร้างขึ้นมา"  บางครั้ง ความพยายามจะแปลศัพท์จากต่างประเทศ ทำให้เราสับสนเอง

"เท็จจริง" คำนี้ เคยได้ยินว่า "ข้อเท็จจริง" (คำแบบแผน ไม่ใช้ในภาษาพูด, สมัยนี้อาจใช้มากขึ้น) นึกไม่ีออกว่ามีข้อความไหนที่ใช้ "เท็จจริง" ขึ้นมาโดดๆ

"เท็จ" แปลว่า "ไม่จริง" แน่ๆ

ข้อเท็จจริง น่าจะหมายถึง เรื่องจริง หรือเรื่องที่บอกว่าจริง. ส่วนจะจริงมากน้อยแค่ไหน ก็ไปพิสูจน์เอา. เพราะยังไม่ได้ยุติเป็นหลักการอะไร. ความหมายคงแนวๆ นี้


สำหรับพจนานุกรม พจนานุกรมฉบับใหม่มักจะแค่เพิ่มศัพท์ใหม่ แต่ไม่ได้ชำระศัพท์เดิมมากนัก.

ฉบับ 2542 ไม่ได้เก่ามาก แค่ 14 ปี ส่วนฉบับใหม่กว่านี้ยังไม่มี ของเอกชนอาจจะมี แต่ความน่าเชื่อถือน่าจะน้อยกว่าฉบับราชบัณฑิตฯ.


ป.ล. วิกิพีเดีย ไทย บอกว่า พระเท็จเทียม = False god

เขียนเมื่อ 

Thank you ธ.วั ช ชั ย Ico48 :  Your info is much appreciated.

I picked this word เท็จ for its many curios.

1) Where/What language this word เท็จ comes from? เท็จ does not look like a basic/native Thai word. (The word เผด็จ seems to have come from Khmer language).

2) I looked up Pali and Sanskrit dictionaries and I could not find any possible 'root'. (Thais are more familiar with มุสา as in  ...มุสาวาทา เวระมะณี...)

3) a possible etymology may be the Latin word "data" (เด ต้า --> เดต ตะ --> เทจ จะ --> เท็จ) but this is at odds with etymology of เผด็จ). Thai interpretation of เท็จ is quite compatible with "data". We can have "real data" (เท็จจริง) or "false data" (เท็จเทียม). If this is the case then there should be a Pali or Sanskrit 'equivalent' of Latin 'data' as these languages have many words in common. (???)

So, what do you think? May be some Thai language teachers can help me here. Please!

เขียนเมื่อ 

ดูรูปศัพท์แล้วคงเป็นคำยืม แต่จะมาจากบาลีสันสกฤตหรือไม่นั้น ตอบยาก

คำที่มีไม้ไต่คู้ ไม่ค่อยพบว่ายืมจากบาลีสันสกฤต แต่ถ้าเขมรล่ะก็ เยอะเลยครับ


ลองค้นคร่าวๆ ได้่ความว่า เท็จ เป็นคำยืมภาษาเขมร แต่มาจากศัพท์ไหน ยังหาไม่เจอครับ

ไว้มีโอกาสเปิดพจนานุกรมเป็นเล่ม จะได้ค้นสะดวก (ผมอ่านเขมรไม่คล่อง)

ในไตรภูมิพระร่วง ไม่เจอคำว่า เท็จ, แต่ในลิลิตพระลอ มีคำว่า เท็จแล้ว


ในภาษาไทยถิ่นใต้ (ละแม, ชุมพร) ใช้คำว่า เท็จ ในความหมายว่า โกหก เป็นภาษาพูดทั่วไป

มีศัพท์ถิ่นใต้หลายคำที่พ้อง(หรือคำยืม, ใครยืมใคร?) กับภาษาเขมร

ต้องค้นต่อไปครับ ;)

เขียนเมื่อ 

ในความเข้าใจของผมด้านภาษาไทย...ซึ่งก็อาจไม่มากนัก ขอร่วมแสดงความเห็นในด้านความหมาย ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกันนักกับที่ทุกท่านได้พูดกันไปเท่าไหร่นะครับ

ในที่นี้ผมคิดว่า ถ้าสมมุติสถานการณ์ว่า เมื่อเราใช้การอุปนัย (Normative) เป็นการไล่เลียงด้วยการอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical evidence) ไปเรื่อยๆ แล้วทีนี้เราน่าจะได้ข้อพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว ว่ามันไม่ใช่ "ของปลอม" (Fake) เราจะเรียกสิ่งนั้นเป็น  "ข้อเท็จจริง" (Fact) ครับ

แล้วที่นี้ Fact โดดๆ นั่นก็ยังไม่ได้หมายความว่า โดยรวมมันสามารถจริงหรือเท็จมากพอจะสรุปถึง "ความจริง" (Truth) หรือ "ความเท็จ" (False) ในประโยคโดยรวมทั้งหมดได้ด้วย Fact เดียวเดี่ยวๆได้ แต่ Facts พวกนี้จะสร้างให้เกิดน้ำหนักที่เป็นเชิงสถิติและสามารถใช้บ่งชี้ว่าสิ่งนั้นมันอาจจะ Real (ได้แบบ Relative truth) หรืออาจจะสามารถ "จริงที่สุดใน ณ. ขณะเวลานั้นที่เกิดเหตุ" มากยิ่งขึ้นในเชิงตัวเลขก็ได้

หลังจากนั้น เราจะประกอบ Facts ทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วสรุป เราจะได้ "ความจริง" (Real) แบบที่ประกอบกับ Facts แล้ว (ผมก็ไม่รู้จะเรียกยังไงเหมือนกันครับ Assumption?? = =') :ซึ่งก็อาจจะยังต้องถูกพิสูจน์ (Q.E.D) ตัวสมมุติฐานอีกครั้ง ว่าสมมุติฐานนั้นๆ มีข้อบกพร่องหรือไม่เมื่อนำมาประกอบกับข้อสรุป ซึ่งก็จะถูกแย้งด้วย Facts ที่มีอยู่อีกทีในชุดการโต้แย้งสมมุติฐานอีกที (ex. "ใช้เอกสารที่เป็นปัจจุบันที่สุด" ของ ดร.พจนา) แบบนี้คือในความเข้าใจของผมนะครับ