ธ.วั ช ชั ย


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนคร
Username
thaipoet
สมาชิกเลขที่
36383
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา

 • โรงเรียนวัดปากน้ำละแม จังหวัดชุมพร
 • โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม จังหวัดชุมพร
 • โรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร
 • โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศศ.บ. ภาษาไทย)
 • คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศศ.ม. ภาษาสันสกฤต)

การทำงาน

- 2554

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์สารานุกรมเสรี th.wikipedia.org
 • ผู้ดูแลเว็บไซต์ Knowledge Center สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการบริการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน

ทำงานขีดๆ เขียนๆ นิตยสาร My Maths, นิตยสาร Update, นิตยสารวิภาษา, นิตยสารโหรามหาเวทย์

สอนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทความวิจัย

 • 2556. "การแยกประเภทละครสันสกฤต". จุลสารสาส์นไทย. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1.
 • 2557. "คำยืมภาษาสันสกฤตในคำฉันท์สรรเสริญพระเกียรติพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง". จุลสารสาส์นไทย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1.
 • 2557. "วิจารณ์หนังสือ 'การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา' ". วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557.

การนำเสนองานวิจัย

 • 2554. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. "คำบอกบทในละครสันสกฤต อภิชฺญานศากุนฺตลมฺ"
  2556. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 6. CEWEC 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. "สวนกวางในพุทธประวัติ : การศึกษาเชิงประวัติและศัพทมูลวิทยา"
  2557. 10th International Conference on Humanities & Social Sciences 2014. IC-HUSO 2014. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. "การสำรวจบทละครสันสกฤตที่แปลและ/หรือแปลงเป็นภาษาไทย"

หนังสือเขียน/แปล

ปีที่พิมพ์ เรื่อง สำนักพิมพ์ ประเภท แปล/เรียนเรียง ... ... ... ... ...

2545

 • สัญลักษณ์มงคลของจีน
 • พระราชวังบันลือโลก

สร้างสรรค์บุ๊คส์

สร้างสรรค์บุ๊คส์

สารคดีประวัติศาสตร์

สารคดีประวัติศาสตร์

เรียบเรียง

เรียบเรียง

2549

 • ขุมทองแฟร์นิลี

สร้างสรรค์บุ๊คส์

วรรณกรรมเยาวชน

แปล

2554

 • อึ เล่าประวัติศาสตร์

มติชน

สารคดีประวัติศาสตร์

แปล

2555

 • วิกฤตอากาศวิปริต (Changing Climate)
 • วิกฤตภัยธรรมชาติ (Fragile Planet)
 • วิกฤตเชื้อโรคร้าย (Fighting Disease)

บุ๊ค พอยน์

บุ๊ค พอยน์

บุ๊ค พอยน์

สารคดี วิทยาศาสตร์

สารคดี วิทยาศาสตร์

สารคดี วิทยาศาสตร์

แปล

แปล

แปล

2556

 • ไอน์สไตน์ ชีวประวัติ และจักรวาล (ฉบับสมบูรณ์)
 • รู้รอบ 360 องศาครบเครื่องเรื่องจริงของ หิน

เนชั่นบุ๊คส์

ดรีม พับพลิชชิ่งส์

สารคดี ชีวประวัติ

สารคดี วิทยาศาสตร์

แปล(ร่วม)

แปล


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท