โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๔ (๒)

                                


       เยาวชนจาก ๑๒ โรงเรียนทั่วภูมิภาค ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศและรางวัลดีเด่น ในโครงการเธอคือแรงบันดาลใจปี ๔ จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มาร่วมกันจัดนิทรรศการ แสดงผลงานบนเวทีแห่งการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมัครใจและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา


                              


          น้องๆในโรงเรียนทั้ง ๑๒ แห่งและกลุ่มเยาวชน  เจ้าของโครงการที่เป็นแบบอย่างอันดีงามแก่เยาวชนและชุมชน ที่ได้สร้างความประทับใจแก่คณะกรรมการและเพื่อนๆที่มาร่วมชุมนุมกันในครั้งนี้ มีดังนี้


     (๑) โครงการนราสิกขาลัย รวมใจสมานฉันท์ ด้วยพลังจิตอาสา สร้างสรรค์สังคม เทิดไท้องค์ราชัน

                (โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส)

   (๒) โครงการละครเร่ รณรงค์ความเข้าใจ เกี่ยวกับเอดส์และยาเสพติดแก่ชุมชน

              ( โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก)

    (๓) โครงการจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด

                (โรงเรียนหนองโพวิทยา จังหวัดราชบุรี)

    (๔) โครงการเพิ่มพลังจิตอาสา รักษ์ท่าจีน เยาวชนทำดีถวายในหลวง

              ( โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) จังหวัดนครปฐม)


                           


            (๕) โครงการหนึ่งไร่ สานฝัน

                      (กลุ่มเยาวชนยุวเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาฬสินธ์)

           (๖) โครงการโขดหินเทวดา แหล่งเรียนรู้พอเพียง

                    (โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จังหวัดเชียงราย)

          (๗) โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก

                   (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี จังหวัดสระบุรี)

         (๘) โครงการเยาวชนคืนแผ่นดินแม่ "ข้าวเหลืองปะทิว"

                  (โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร)


                      


          (๙) โครงการละครยามเช้า

                     (โรงเรียนบรรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ จังหวัดสุพรรณบุรี)

         (๑๐) โครงการสืบสานงานอนุรักษ์พิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

                     (โรงเรียนผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร)

        (๑๑) โครงการรักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม

                      (โรงเรียนวัดเกาะแก้ว จังหวัดเพชรบุรี)

       (๑๒) โครงการใจประสานใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน

                       (โรงเรียนปิยชาติฯ จังหวัดนครนายก)

    

                 ทุกโครงการสะท้อนศรัทธาและพลัง เยาวชนจิตอาสา ที่สร้างแรงบันดาลใจ ในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าจะได้นำมาเล่าแบ่งปันเป็นรายโครงการต่อไป

            

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการเธอคือแรงบันดาลใจความเห็น (28)

เขียนเมื่อ 

โครงการ .... เธอคือ....แรงบันดาลใจ นี้ดีมากเลยนะคะ .... ขอบคุณ มูลนิธิ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติย์ ..และพี่ใหญ่ ...มากค่ะ ..... ที่มีเมตตา ... ให้เกิดโครงการนี้ นะคะ 


       


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณโครงการดีๆ และผู้สนับสนุนให้เด็กเยาวชนทำความดีตลอดมาค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นเด็กแล้วเห็นอนาคต  ดีใจแทน...อนาคตของเราครับพี่ใหญ่

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ครับไวมาก ปีที่4 แล้วขอแสดงความยินดีกับทีมที่เข้ารอบ

วันก่อนนิสิตไปส่งญี่ปุ่น มีทีมงานนิสิตจับฉลกเสื้อพี่ใหญ่ได้

ใส่เสื้อของ SCB ด้วย คนทางซ้ายมือครับชื่อปีโป้


เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมโครงการดีๆ สร้างเยาวชนจิตอาสา
สร้างศรัทธา พัฒนาความเชื่อมั่น รังสรรค์แรงบันดาลใจ...มีคุณค่ายิ่งครับคุณครูพี่ใหญ่

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับ

เขียนเมื่อ 

น่าชื่นชมน้อง ๆ มากค่ะคุณป้าใหญ่  รวมทั้ง ผู้ให้การสนับสนุนหลัก  โครงการดี ๆ ทั้งนั้นเลยนะคะ

โครงการดีมาก และจะส่งผลดี ต่อเด็กนักเรียนได้หลายทางครับสวัสดีค่ะคุณพี่ใหญ่

น้องๆ สมัยนี้มีพลังงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าที่ต่างไปจากรุ่นเรามากค่ะ การนำพลังงานเหล่านี้มาใช้ในกิจกรรมดีดีเช่นนี้ น่าชื่นชมมากค่ะ

ขอบคุณโครงการดีดีนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ครับ

น้องแพรนิสิตผมเขียนเรื่องไว้ที่นี่ครับ

http://www.gotoknow.org/posts/531525

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนากับกิจกรรมของทางหน่วยงานพี่เสมอเลยค่ะ

-แวะมาให้กำลังใจเด้อ

เขียนเมื่อ 

ได้รับแรงบันดาลใจเพิ่ม.. จากโครงการนี้เหมือนกันค่ะ ขอบคุณพี่ใหญ่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมเด็กๆค่ะ ที่ร่วมกันทำโครงการที่ส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้ชุมชน และสังคม

สวยจังค่ะ  ตัวหนังสือก็สวยมาก

-สวัสดีครับป้าใหญ่..

-โครงการดี ๆ แบบนี้ต้องขยายครับ...

-จิตอาสา..ต้องให้กำลังใจมาก  ๆ ครับ..

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดีมากครับ...เด็กจะเป็นอนาคตของโลกต่อไปครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณโครงการดีๆที่สร้างสรรค์ สำหรับเยาวชนของชาติค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจพี่ใหญ่กับscb ทำดีอีกแล้วค่ะ

ขอเพียง "มีแรงบันดาลใจ มีโอกาสและได้รับการสนับสนุน (อย่างเช่นการสนับสนุนของ SCB) เด็กและเยาวชนของเรา ก็สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและประเทศชาติได้ นะคะพี่ใหญ่

เขียนเมื่อ 

เป็นบุญของคนไทยทั้งชาติค่ะที่มีผู้ใหญ่ใจบุญ

มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนของชาติ

ให้ถึงพร้อมซึ่งคุณธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมมนุษย์

ทำโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีหัวใจแห่งการให้ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับครูอิงจันทร์คะ ออกแบบได้เรียบง่าย งดงาม ตัวหนังสือคล้ายเขียนทำให้รู้สึกสบายตาสบายใจคะ

เขียนเมื่อ เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ จ้ะ  มีในระดับประถมบ้างหรือเปล่าจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะป้าใหญ่  มาชื่นชมโครงการ ดีๆค่ะ 

ช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีค่ะ  online ได้แปล๊บๆ เวียนหัว อาจมาช้าไปนิดสส์  แต่ยังระลึกถึงป้าใหญ่เสมอค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่ ชื่นชม ชื่นใจกับโครงการดีๆค่ะ พี่ใหญ่สบายดีนะคะ

เขียนเมื่อ 

คงได้แต่พูดว่าชื่นใจในความเมตตาเหลือเกิน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ใหญ่ที่คิดถึง


เขียนเมื่อ 

พลังบุญ หนุนให้สังคมเจริญค่ะ

มีความสุขมากๆ นะคะ พี่ใหญ่ สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

 • อ.นุ
 • นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม
 • ขจิต ฝอยทอง
 • ครูอ้อย แซ่เฮ
 • Bright Lily
 • noktalay
 • กาญจนา สุวรรณเจริญ
 • Wasawat Deemarn
 • ป.
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • ชาดา ~natadee
 • ธิรัมภา
 • krutoiting
 • หนูรี
 • อิงจันทร์ ณ เรือนปั้นหยา
 • ยายธี
 • ทิมดาบ
 • Dr. Ple
 • สามสัก(samsuk)
 • kunrapee
 • ชลัญธร
 • มะลิ มะลิ สิงห์ชัย
 • พ.แจ่มจำรัส
 • มนัสดา
 • KRUDALA
 • ...ปริม ทัดบุปผา...
 • tuknarak
 • Tawandin
 • คุณมะเดื่อ
 • ไอดิน-กลิ่นไม้
 • Oraphan
 • ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
 • ครูทิพย์
 • คนไกลบ้าน
 • 04 จุไรวรรณ มุ่งหมาย
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่โครงการนี้ค่ะ
 • น้องDr.Ple...ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของโครงการนี้...เด็กๆคิดเอง...ทำเอง...บนบริบทของความตั้งใจจริงในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบตัวค่ะ
 • น้องTuknarak..เป็นการสนับสนุนเชิดชูความดีในงานจิตอาสาของเยาวชนของพวกเรานะคะ
 • น้องพ.แจ่มจำรัส...น่าชื่นใจมากๆกับพลังขับเคลื่อนๆอย่างต่อเนื่องเพี่อสังคมเป็นสุขเช่นนี้ค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...ดีใจได้เห็น เสื้อม่วง ที่ น้องปีโป้ ใส่..เหมาะกับเยาวชนวัยใสๆจิตอาสา
 • น้องอ.นุ...พวกเขาคือความหวังสดใสของประเทศชาติอันมั่นคงด้วยจิตสำนึกและการปฏิบัติที่ร่วมมือร่วมใจทำความดี ขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
 • หลานทพญ.ธิรัมภา...อยากเล่าให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีของเยาวชนจิตอาสาที่เป็นแบบอย่างน่าชื่นชมค่ะ
 • น้องศุภรักษ์...มีรายละเอียดของแต่ละโครงการ ซึ่งจะได้มาเล่าต่อไปค่ะ
 • น้องปริม..หายไปนาน..คิดถึงจังค่ะ..ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ..
 • น้องดร.ขจิต....พี่ใหญ่ได้ตามไปอ่านเรื่องเล่าสนุกๆของ น้องแพร แล้ว...อยากกลับวัยมาเป็นแบบเยาวชนจิตอาสากลุ่มนี้จังค่ะ
 • น้องณัฐรดา....เยาวชนดีๆมีแต่นำความสุขมาสู่พวกเรา พี่ใหญ่ได้เรียนรู้จากเด็กๆมากมาย..
 • น้องผศ.เดชา...ท่ามกลางเรื่องเล่าหลากหลายใน gotoknow...เป็นที่น่ายินดีที่งานของกลุ่มเยาวชนจิตอาสาได้รับการต้อนรับจากผู้อ่านอย่างสม่ำเสมอ
 • น้องkunrapee...ดีใจมากค่ะที่เห็นคุณค่าในพลังความดีของเยาวชนจิตอาสา...เป็นแก่นสาระที่พี่ใหญ่ภูมิใจนำมาเสนออย่างต่อเนื่อง
 • หลานครู noktalay...เยาวชนจิตอาสาเหล่านี้ เป็นอีกแบบอย่างของการทำความดีที่ไม่มุ่งหวังรางวัลชื่อ เสียง และผลตอบแทนใดๆเพื่อตนเอง แต่เป็นการแบ่งปันต่อสังคมอย่างไม่มีเงื่อนไข..ของแท้..ทำจริง...เห็นผลต่อ เนื่องค่ะ
 • น้องอิงจันทร์....ยินดีมากค่ะที่ชอบรูปแบบคำขวัญของโครงการนี้
 • หลานเพชรน้ำหนึ่ง...ยินดีมากค่ะที่เข้าใจงานจิตอาสาจากคนที่มีน้ำใจจิตอาสาด้วยกัน...บ้านเมืองไม่ สิ้นหวังเพราะพลังแบ่งปันของเยาวชนเหล่านี้...ผู้ไม่เคยท้อใจในการทำความดี..
 • น้องหมออนามัยทิมดาบ...เด็กๆเหล่านี้ ไม่ยอมรอเป็นอนาคตของชาติแล้วค่ะ..แต่ลุกขึ้นมาทำความดี ณ ปัจจุบันอย่างเข้มแข็งมากๆ
 • น้องKRUDALA...พี่ใหญ่กำลังจะนำรายละเอียดแต่ละโครงการมาเล่า..โปรดติดตามมาอ่านค่ะ
 • น้องชาดา...ยินดีมากค่ะที่เข้ามาชื่นชมเยาวชนคนดีของพวกเรา.
 • น้องผศ.วิไล....เหล่าเยาวชนจิตอาสาต่างมีโครงการเพื่อสังคมหลากหลาย...มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ช่วยสนับสนุนจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแรงบันดาลใจต่อกันค่ะ
 • น้องkrutoiting...ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของโครงการนี้ที่ตลอด ๔ ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนจิตอาสาให้ความสนใจส่งผลงานแบ่งปันสู่สังคมเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ลำดับ นับได้เกือบสองพันโครงการ..น่าชื่นใจอย่างยิ่งค่ะ
 • น้องหมอป. ..รูปแบบคำขวัญของโครงการนี้ มุ่งหวังให้จำง่าย ขอขอบคุณทีมงานของพวกเรา
 • น้องคุณมะเดื่อ....ยินดีมากค่ะที่ให้ความสนใจโครงการนี้ที่เน้นชั้นมัธยมศึกษาก่อน..เนื่องจากต้อง ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การลงมือทำจริงจังสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงบันดาลใจขยายผลในวงกว้างของสังคมค่ะ..อย่างไรก็ตาม พี่ๆได้ชวนน้องพาทำให้ดู..อยู่ให้เห็น...เพื่อปลูกฝังจิตอาสา และเตรียมส่งไม้ต่อไปค่ะ
 • น้องชลัญธร...อากาศร้อนๆอย่างนี้ รักษาสุขภาพด้วย..พี่ใหญ่ได้ไปเยี่ยมชมหมวกสวยงาม และนางแบบแม่-ลูก น่ารักแล้ว..ขยันจังค่ะ
 • น้องครูกาญจนา...ดีใจ มากค่ะที่มาร่วมชื่นชม..ชื่นใจกับกิจกรรมดีๆของเด็กๆ..คิดจริง..ทำจริง.. เห็นผลได้จากจุดเล็กๆแห่งการแบ่งปันน้ำใจนะคะ..ความสุขของพี่ใหญ่มาจากการ เล่าเรื่องเหล่านี้ค่ะ
 • น้องOraphan...ดีใจมากๆค่ะที่กิจกรรมแบ่งปันเพื่อสังคมของน้องๆ..สร้างความสุขใจแก่กัลยาณมิตรด้วยเช่นกันค่ะ
 • น้องมนัสดา....ขอบคุณมากค่ะที่แวะมาสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยภาพสดใสงดงาม...ขอให้น้องและครอบครัวมีความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะ
 • น้อง Bright Lily...ขอบคุณพรปีใหม่ไทยที่นำมามอบให้กัน...พี่ขอให้น้องและครอบครัวมีความสุขมากๆเช่นกันค่ะ
 • ….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/531854