ความเห็น 2795948

โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๔ (๒)

เขียนเมื่อ 

ขอเพียง "มีแรงบันดาลใจ มีโอกาสและได้รับการสนับสนุน (อย่างเช่นการสนับสนุนของ SCB) เด็กและเยาวชนของเรา ก็สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและประเทศชาติได้ นะคะพี่ใหญ่