ความเห็น 2796171

โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๔ (๒)

เขียนเมื่อ 

เป็นบุญของคนไทยทั้งชาติค่ะที่มีผู้ใหญ่ใจบุญ

มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนของชาติ

ให้ถึงพร้อมซึ่งคุณธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมมนุษย์

ทำโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีหัวใจแห่งการให้ ขอบคุณค่ะ