ความเห็น 2794408

โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๔ (๒)

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมโครงการดีๆ สร้างเยาวชนจิตอาสา
สร้างศรัทธา พัฒนาความเชื่อมั่น รังสรรค์แรงบันดาลใจ...มีคุณค่ายิ่งครับคุณครูพี่ใหญ่

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับ