บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โรงเรียนบรรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ จังหวัดสุพรรณบุรี