ความเห็น 2794994

โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๔ (๒)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมเด็กๆค่ะ ที่ร่วมกันทำโครงการที่ส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้ชุมชน และสังคม