การออกแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Backward Design

หากครูเข้าใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 จะเข้าใจ Backward Design ได้ง่ายและชัดเจน
หลังจากการเข้ารับการอบรมเพื่อเรียนรู้และนำมาปฏิบัติ  เรื่อง  Backword Design  ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนของ  Grant Wiggins และ Jay McTighe 
จะเริ่มจากหลังมาหน้า  จากเป้าหมายหรือผลการเรียนที่คาดหวัง  ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องชัดเจนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจ  ทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
องค์ประกอบสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ (Unit Plan)
1.  กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.  หลักฐานผลการเรียน
3.  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ขอเล่าเรื่องและสรุปตามความเข้าใจของครูอ้อยในการอบรมครั้งนี้
Backward Design  มีขั้นตอนของการออกแบบการสอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1  กำหนดการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                   -  ความเข้าใจรวบยอด (Big Ideas)
                               -  แนวคิดหลัก (Core Concepts)
                               -  แก่นเรื่อง (Themes)
                               -  ประเด็นปัญหา (Issues)
                               -  ทฤษฎี (Organizing Theory)
                               -  หลักการ (Overarch Principles)
                   -  คำถามที่สรุปความคิดรวบยอด (Essential Questions)
                   -  มาตรฐานรายวิชา
                               -  ทำตัวบ่งชี้ (Performance Indicators)  กำหนดว่าผู้เรียนต้องรู้อะไร  ทำอะไรเป็น ในบริบทใด
                   -  ความรู้และทักษะ
                               - สิ่งที่ต้องการให้นักเรียนรู้ (Know) และปฏิบัติ (Performance) 
ขั้นตอนที่  2  หลักฐานผลการเรียน
ขั้นตอนที่  3  วางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ขั้นตอนที่  4  ประเมินผลหน่วยการเรียนรู้
ข้อสังเกตบางประการ  ได้แก่  
หากครูเข้าใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  จะเข้าใจ Backwad Design ได้ง่ายและชัดเจน
 นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถ  ดังนี้
1.  มีแนวคิด  อธิบาย  ประกอบข้อมูล  ทฤษฎี  มีเหตุผล
2.  ตีความ แปลความ  เชื่อมโยงเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง
3.  นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด
4.  เข้าใจ  มีมุมมองที่แยบยล  หลากหลาย
5.  มีความละเอียดอ่อน  เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นได้อย่างถ่องแท้
6.  รู้จักตนเอง  แก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้อย่างถูกต้อง  ทันเวลา
การไปอบรมครั้งนี้  มีความประทับใจในหลายๆสิ่ง  ได้แก่  ครูที่เข้ารับการอบรมนั้น  มีแต่เก่งๆ  และรอบรู้  โดยเฉพาะ  ครูวาสนา  พรหมบุตร  ที่ครูอ้อยได้เขียนบันทึกไว้อ่านได้ที่นี่ค่ะ
ทั้งนี้  ขอขอบพระคุณ  ท่านผู้อำนวยการ  นายสมาน  ชื่นอิ่ม  ที่ได้ให้การสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมครั้งนี้  ซึ่งครูอ้อยก็จะนำความรู้มาปรับและเพิ่มในส่วนที่ได้จัดทำไว้บ้างแล้ว 
อ่านการแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ 
ครูอ้อยได้เพิ่มเติม บันทึกที่เกี่ยวกับ Backward Design เป็นระยะ  ด้วยการปฏิบัติจริง...
สิริพร  กุ่ยกระโทก  รายงาน  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนา

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนางาน#seminar#siriporn

หมายเลขบันทึก: 48081, เขียน: 04 Sep 2006 @ 07:05 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 21:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 20, อ่าน: คลิก


ความเห็น (20)

IS
IP: xxx.130.113.229
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากค่ะ บางครั้งผู้สอนมักจะลืมกำหนดสิ่งที่ต้องการจะให้นักศึกษาเรียนรู้ ทำให้การสอนเป็นเพียงแค่การพูดหน้าชั้น ถ้ามีการกำหนดการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวางแผนการสอนให้ได้ทางที่คาดหวัง นักศึกษาจะได้รับประโยชน์เต็มๆ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  คุณ IS

เรื่อง Backward Design  ยังมีอีกมากค่ะ  กำลังทำความเข้าใจอยู่และจะนำเสนออีกครั้ง

ขอบคุณมากค่ะ  สวัสดีค่ะ 

เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มภาพที่น่ารัก  จากขวามาซ้าย 

ครูสมถวิล  ครูมยุรี  ครูบานเย็น  ครูเมตตา  และครูอ้อย

ขอบคุณค่ะ  ตัดสินเองนะคะ

น่าสนใจมากค่ะ

 

เล่าต่อนะคะ

เขียนเมื่อ 

คุณวัฒนา  คะ

ขณะนี้  ครูที่ไปรับการอบรมต้องนำความรู้นี้มาประยุกต์กับการเรียนการสอน  และบรรจุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  เป็นการนำร่อง  เพราะปีการศึกษาหน้าจะมีการติดตามผลค่ะ

ส่วนครูอ้อยจะเริ่มในภาคเรียนที่ 2 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา  ได้รับหนังสือราชการ  เรื่อง  โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Backward Design ซึ่งคณะครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  จำนวน 5 คน  เข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการนี้  เมื่อวันที่ 2 -3  กันยายน ที่ผ่านมา  ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรครู  วัดไร่ขิง  นครปฐม
  • และให้ดำเนินการนำความรู้และประสบการณ์  ถ่ายทอดให้ผู้บริหารและคณะครูสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  และรายงานผลไปยังกระทรวงศึกษาธิการด้วย
  • ครูอ้อยจะได้สรุปและจัดทำ เป็น pdf แก่ผู้สนใจต่อไป
เขียนเมื่อ 
คงอีกไม่กี่วัน  ก็ต้องมานั่งคร่ำเคร่งในการจัดการเรื่อง Backward Design  จนถ้วนหน้า
เขียนเมื่อ 
จริงๆด้วยค่ะ..เรามาอบรมเข้มกันเรื่องนี้ล่ะค่ะ...ฉีดยากระตุ้น Backward Design    
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์ศิริพร มากครับ บังเอิญว่าที่ตราดกำลังจะจัดการอบรมเรื่องนี้อยู่พอดี จะได้ศึกษาไว้ก่อนครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ...บินหลาดง

  • เย็นนี้ครูอ้อยจะนความรู้ที่เป็น power point  ทำเป็น pdf  ให้อ่านเสริมอีกนะคะ
  • ดีใจค่ะ..ที่เป็นบันทึกให้เข้ามาศึกษาค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ยินดีกับบันทึกนี้  ที่มีสถิติการอ่านมากที่สุดในบล็อกนี้..ในคราวครบ 2000 บันทึกของครูอ้อย

โหว  โว  เหย่  เหย

เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ backward design สักแผนได้ไหมครับ ขอบคุณมาก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ  peter

เชิญคลิกค่ะ.....แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Backward Design

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตใช้กระดานนี้แนะนำตัวกับอาจารย์วาสนาสักเล็กน้อยนะครับ

ผมชื่อจริง นายศุภชาติ พรหมบุตร ชื่อเล่น แขก ครับ

ที่อยู่ปัจจุบัน 215 ม.14 ต.สามพร้าว

อ.เมือง

จ.อุดรธานี

410000

อาชีพ พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ จำกัด

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

ประจำการ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

จริง ๆ แล้วที่ ม.1 บ้านผือ ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

ผมเคยมาเที่ยว มาพักที่นี่หลายครั้ง ไม่ทราบว่าจะเป็นการรบกวยอาจารย์ไห๊ม

เพราะผมไม่สามารถติดต่อใครได้เลยที่นี่ เพียงอยากจะถามข่าวหาพ่อสั้นต์ ปรักเจริญและครอบครัว นายเจ็ก แซ่เฮง และอีกหลาย ๆ คน ถ้าได้รับตอบจากอาจารย์

ผมจะรบกวนอาจารย์มาอีกครับ ว่าทุก ๆ ท่านที่กล่าวมาข้างต้น อยู่ดีสบายกันไห๊ม

ถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาเยี่ยมที่นี่ให้ได้ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ น้อง แขก

ครูวาสนา พรหมบุตร  เป็นเพื่อนครู ที่ครูอ้อยประทับใจมากค่ะ