• เพื่อน พี่ น้อง ไม่ทราบว่าปีนี้ ได้น้องเถาว์กันกี่คน
  • และเมื่อไร จะนัดเลี้ยงเถาว์กัน ขอให้แจ้งข่าวบอกกันด้วยนะ
  • หรือว่าใครมีเบอร์พี่เถาว์ น้องเถาว์ คนใด ก็ขอให้นำมาแจ้งไว้ที่นี่ด้วย
  • ขอบคุณทุกคน