แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของเกาะช้าง

 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ

1.  หาดทราย   มีหาดทรายที่สวยงามและขาวสะอาด  มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด  เหมาะสำหรับ  นักท่องเที่ยวมาพักผ่อน  มีหาดทรายยาวประมาณ  ๕  กิโลเมตร  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลเกาะช้างและตาม   หมู่เกาะต่าง ๆ
     -  หาดคลองพร้าว
     -  หาดทรายขาว
     -  หาดไก่แบ้
     -   หาดท่าน้ำล่าง
     -    หาดบางเบ้า
    -   หาดคลองกลอย
     -  เกาะเหลายา 
      -  เกาะมันนอก , เกาะมันใน
     -  เกาะหวาย


2.  น้ำตก    มีน้ำตกที่สวยงามและน่าสนใจ  ๕  แห่ง  ได้แก่

       ๒.๑  น้ำตกธารมะยม   เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะช้าง  มีน้ำไหลตลอดปี  เป็นน้ำตก
ขนาดกลาง  มี  ๔  ชั้น  ลักษณะเป็นธารน้ำไหลผ่านลงมาเป็นชั้น ๆ  ตามร่องหิน  มีหน้าผาสูงชันจนเกือบตั้งฉาก
สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์

       ๒.๒ น้ำตกคลองพลู   เป็นน้ำตกขนาดใหญ่  มีน้ำไหลตลอดปี  น้ำตกจากหน้าผาสูงโจนลงมาเป็นเส้นสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง  มี  ๓  ชั้น  ชั้นแรกสูงประมาณ  ๑๐๐  เมตร

       ๒.๓ น้ำตกคลองนนทรี   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหน ือของเกาะ  เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผา
สูงประมาณ  ๑๐๐ เมตร  ตั้งอยู่หลังที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะช้าง  หมู่ที่ ๑  ตำบลเกาะช้าง

       ๒.๔ น้ำตกคีรีเพชร  เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดปี  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖  ตำบลเกาะช้างใต้

       ๒.๖ น้ำตกคลองหนึ่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  ตำบลเกาะช้างใต้  มีน้ำไหลตลอดปี  มีความสวยงาม
หลายชั้น  สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล  จุดที่สวยที่สุด  คือมีน้ำตกจากหน้าผาเกือบ  ๒๐๐ เมตร
ชาวต่างประเทศนิยมมาปีนป่ายชมความงามกันมาก

๒.๗ น้ำตกคลองเจ้าเหลือม อยู่ที่หมู่ที่  ๓  บ้านคลองสนบน  ตำบลเกาะช้าง

๒.๘ น้ำตกคลองสิบเอ็ด อยู่ที่หมู่ที่  ๕  ตำบลเกาะช้างใต้

๓. ปะการัง  มีแนวปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์มากอยู่ทั่วไปรอบเกาะช้างและหมู่เกาะเต่า

๔. หินกองใต้น้ำ  จะพบได้ทั่วไปในพื้นที่กิ่งอำเภอเกาะช้าง  ซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำนานา
ชนิด  และเป็นสถานที่ตกปลาที่ดีที่สุดของประเทศไทยแห่งหนึ่ง

๕.ป่าไม้  สภาพป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าอุดมสมบูรณ์  เป็นป่าไม้เบญจพรรณและมีสัตว์ป่า
นานาชนิดอาศัยอยู่

 ๖. แห่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม    มี  ๔  แห่ง  คือ
       ๑.  หมู่บ้านสลักเพชร  -  โรงถ่าน
       ๒.  บริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง
       ๓.หมู่บ้านประมงบางเบ้า
      ๔.รอยจารึกพระนามาภิไธยย่อและปีศักราช บนแผ่นหินของรัชกาลที่ ๔  , รัชกาลที่ ๕  บนน้ำตก  ธารมะยม  และน้ำตกคลองนนทรี

๗.ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ  จากบ้านด่านใหม่ถึงหาดไก่แบ้  และจากหาดไก่แบ้ถึงบ้านบางเบ้า

๘.  เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  จากบ้านคลองสน  ถึง  น้ำตกคลองพลู และน้ำตกธารมะยมถึงน้ำตกคลองพลู

๙. เดินชมธรรมชาติป่าชายเลน     อ่าวสลักคอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับคลินิกบริการ

คำสำคัญ (Tags)#เกาะช้าง#ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์#ตำนานของเกาะช้าง

หมายเลขบันทึก: 48073, เขียน: 04 Sep 2006 @ 01:03 (), แก้ไข: 30 Jul 2013 @ 11:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ธนพล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

มาดูเฉยๆ