หลายท่านที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยนั้นอาจจะไม่คุ้นกับหัวข้อนี้...เพราะประเด็นนี้กลุ่มเราคิดขึ้นเพิ่มขึ้นมาเพื่อสะกัดความรู้ของแต่ละท่าน หาข้อสรุปร่วมว่าบรรยากาศเชิงบวกที่น่าจะเอื้อต่อการทำ R2R นั้น ควรเป็นอย่างไร...

       ประเด็นแรกเลยคะที่ทางกลุ่มเสนอขึ้นมาก่อน คือ ผู้บริหารนั้นมีส่วนต่อการเกิด Positive Environment เป็นอย่างมาก แค่เดินมาดูมาทักทาย ถามไถ่ก็สามารถเกิดเป็นขัวญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การที่มีผู้ประสานที่ดี มี committment ร่วมกันก็มีส่วนร่วมด้วย

       บุคลิกส่วนบุคคล ความเป็นกัลยาณมิตร การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน บางแห่งก็รวมไปถึงการให้รางวัล ซึ่งอาจออกมาหลายรูปแบบ ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่ดีที่เป็นเชิงบวกต่อการทำหรืออยากทำ R2R ในองค์กรนั้นได้...

       จากนั้น...เมื่อได้ข้อสรุป...เราเตรียมนำเสนอต่อกลุ่มใหญ่ในวันที่ 2 ก.ย. 49 ก่อนแยกย้ายกัน...เตรียมรับประทานอาหารมื้อเย็น...ลืมเล่าไปคะว่าในกระบวนการก่อนไปทานข้าวนั้นเราได้ร่วมกันทำ AAR (After Action Review)...ในส่วนของวันแรกก่อนคะ...พอดีในส่วนนี้ดิฉันไม่ได้ capture เพราะได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรกระบวนการ...จึงไม่ได้ลิขิต...หากท่านใดลิขิตไว้...นำมาเล่าบอกกล่าวกันหน่อยนะคะ

...
       ก่อนที่จะบันทึกเรื่องนี้..ได้ไปทักทายท่านอัครินทร์...ที่เปิด Blog เข้ามาแล้ว...ตอนนี้ท่านคงกำลังเลือกภาพ...ใส่นำไว้ใน Blog ท่าน...ก็หวังว่าทางทีมศิริราชที่เป็นลูกพี่ใหญ๋ที่มีประสบการณ์มากกว่า..จะคึกคักและนำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสมือนนี้นะคะ...

 (แอบนำมาแซว...เพราะกำลังตีพิมพ์ปรากฏว่าท่านใส่ภาพท่านได้สำเร็จแล้วคะ)