ความเห็น 70683

R2R : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP...R2R<8>: บรรยากาศเชิงบวกในการทำ R2R

เขียนเมื่อ 

ท่าน Panda คะ

ท่านเชียร์ R2R ของกะปุ๋มมานานแล้วนะคะ...

เมื่อไหร่กะปุ๋มจะมีโอกาสเชียร์ท่านบ้างคะ...

*^__^*

ขอบคุณคะ

กะปุ๋ม