ความเห็น 70469

R2R : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP...R2R<8>: บรรยากาศเชิงบวกในการทำ R2R

เขียนเมื่อ 

ตามมาแล้วค่ะ สำหรับผู้เขียน ความคิดเชิงบวก ช่วยส่งเสริม และสร้างสรรค์ ได้ดีค่ะ แต่ในขณะเดียวกันความคิดเชิงลบ ก็นำมาใช้เป็นแรงขับเคลื่อน ได้ด้วยค่ะ (หากเรานำมาปรับใช้ค่ะ)

อีกอย่างที่นี่(ที่ทำงาน) ส่วนใหญ่เราจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันทุกมื้อ ต่างคนต่างเอามาเป็นส่วนใหญ่ เกิดการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ