พวกเราได้มีโอกาสใช้พื้นที่นี้ ได้แสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ต่อสมาชิก gotoknow  ทำให้KM ได้มีความสมบูรณ์และมีปรากฎการณ์ที่แปลกใหม่ต่อไปในอนาคต