ไม่อยากเชื่อไม่อยากจำวันเลวร้าย

อาจารย์ได้จากไปสู่สวรรค์

ไม่อยากให้สิ่งที่ฝันเมื่อวานวัน

คือเรื่องจริงชีวันสิ้นอาจารย์เรา

 

แม้จะรู้อนิจจังความไม่เที่ยง

ห้ามใจเพียงน้อยเศร้าหาได้เล่า

อาจารย์จากพวกเราเกินคาดเดา

มิมีเค้ามีลาดเลาว่าจะไป

 

ขอวิญญานอาจารย์สู่สุคติ

ทุคติภพภูมิต่ำอย่าได้หมาย

ขอวิญญาณสู่สวรรค์นภาลัย

ศิษย์น้อมใจอาลัยรักแด่อาจารย์