จิปาถะ - ภาษากลอน

เขียนเมื่อ
354 1 2
เขียนเมื่อ
1,344 4 2
เขียนเมื่อ
423 6 3
เขียนเมื่อ
1,120 9 5
เขียนเมื่อ
281 4 2
เขียนเมื่อ
249 4
เขียนเมื่อ
375 2
เขียนเมื่อ
268 2 1
เขียนเมื่อ
5,439 9 6