วิมลศรี ศุษิลวรณ์


โรงเรียนเพลินพัฒนา
Username
krumai
สมาชิกเลขที่
2235
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

วิมลศรี ศุษิลวรณ์ (ครูใหม่)

เกิดที่ กรุงเทพฯ

เรียนที่

 • โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศิลปบัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับสอง
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มานุษยวิทยามหาบัณฑิต)

 

ทำงานที่  โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • บรรณาธิการวารสาร"สารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา"
 • หัวหน้าโครงการตำราและพัฒนาสื่อฯ โรงเรียนรุ่งอรุณ
 • นักเขียนประจำ / นักเขียนอิสระ

 

งานที่ภาคภูมิใจ

 • เป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกของโรงเรียนรุ่งอรุณ
 • เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนา
 • สร้างหลักสูตรภูมิปัญญาภาษาไทย ที่นำพาให้ผู้สอนและผู้เรียนมีวิธีในการเข้าถึงภูมิปัญญาไทย  พร้อมไปกับความลึกซึ้งและงดงามทางภาษา สามารถใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์  โดยอาศัยแม่บททางไทยมาเป็นวิถีการเรียนรู้
 • เป็นคณะผู้จัดทำหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และประถมศึกษาปีที่ ๕ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
 • เป็นคณะผู้ตรวจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ช่วงชั้นที่ ๒
 • เป็น "ครูเพื่อศิษย์"
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท