พระมหาแล อาสโย ขำสุข

Usernamelaekum
สมาชิกเลขที่143647
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

วัน/เดือน/ปีเกิด    เกิดวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓
สถานที่เกิด           บ้านเนินตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกลับ
                           อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อุปสมบท              วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ วัดใหญ : วัดหนองกลับ 
                           อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 
                          โดยมีพระครูนิกรปทุมรักษ์(หลวงปู่อ๋อย  สุวณฺโณ/ พรมบุญ)
                           เป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกาเหลือ  นิภาธโร(แก้วนิคม)
                           เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์ลอง จตฺตมโล 
                           เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ              จบประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ จากโรงเรียนหนองบัว(เทพวิทยาคม-ปัจจุบันอนุบาลหนองบัว)อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษา วัดธรรมโสภิต:วัดโค่ง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค  สำนักเรียน วัดวิชิตสังฆารม : วัดควน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๐ สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา(พธ.บ.)รุ่นที่ ๕๒ จากมหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) จังหวัดพิษณุโลก

ปัจจุบัน                 จำพรรษา ณ วัดศรีโสภณ : วัดเสือลากหาง ตำบลวังทอง
                           อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก