อย่าสับสนระหว่าง "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" กับ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน"

ความแตกต่างของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ที่ขึ้นหัวข้อบันทึกแบบนี้...ก็เพราะว่า มีหลายๆท่านไม่เข้าใจเรื่องของ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" และจะใช้สับสนบ่อยๆกับ "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ"

อยากจะให้เกิดความเข้าใจ และให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไป กระตุ้นให้เห็น ความสำคัญและการเป็นนักท่องเที่ยว แบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิม

ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leaderความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 
  • เปรียบเทียบแล้วดูง่ายดีครับ
  • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 

ดีมาก ๆ เลยครับคุณจตุพร

ทำให้เห็นภาพของทั้งสองรูปแบบอย่างแจ่มชัด

คุณจตุพรต้องเป็นพลังสำคัญในเรื่องท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตให้ได้นะครับ

อาจารย์ปภังกร ครับผม 

จริงๆผมเองก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาทางการท่องเที่ยวเลยครับ เพียงแต่ว่าเราใช้ การท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาชุมชน กิจกรรม กระบวนการต่างๆภายใต้การทำงานแบบนี้ ทำให้ชาวบ้านได้ค้นพบศักยภาพตนเองซึ่งสำคัญมาก

"การรู้ตัวเอง"  เป็นพื้นฐานแรก ในการทำความเข้าใจต่อสิ่งอื่น เมื่อเริ่มต้นแล้ว ไม่เข้าใจตนเอง จะเข้าใจอะไรได้

หลายคน เรียนรู้เรื่อง ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ พูลโต ของดีที่อยู่นอกโลก แต่กลับลืมของดีที่อยู่ใต้ถุนบ้านตัวเอง แหม...แบบนี้เสียดายครับ!!!!!!

ก็สนุกดีครับ อาจารย์ปภังกร ครับ กระบวนการพัฒนาแบบนี้ อาจจะช้าหน่อย เพราะเป็นเรื่องที่ชุมชนจัดการตนเอง และ กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้น "อย่างเป็นธรรมชาติที่นี่" เราเชื่อมั่นเหลือเกินว่า "ความยั่งยืน" จะเกิดขึ้นครับ 

ย้อนมาเรื่องประเด็นท่องเที่ยว ผมถือว่าสำคัญครับ เพราะกระแสการท่องเที่ยวหลัก มาแรงเหลือเกิน พร้อมทุนนิยมที่รุนแรง มาด้วยกันครับ หากชุมชนไม่รับมือสิ่งนี้ อย่างรู้เท่าทัน...ก็จะล่มสลายได้ง่ายๆ

ยินดีครับอาจารย์สำหรับการแลกเปลี่ยน เพราะ พัฒนบูรณาการศาสตร์ ก็เป็นศาสตร์ที่พัฒนาแบบบูรณาการอยู่แล้ว เป้าหมายอยู่ที่ "ความยั่งยืน" "ความมีสุขภาวะ" และ "ความพอเพียง" ผมรอคอยการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นดีๆจากอาจารย์เสมอครับ 

 

 

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมาก ๆ ครับคุณจตุพร และขอบคุณแทนชุมชนทุก ๆ ชุมชนที่จะมีคุณจตุพรและแนวคิดที่ดี ๆ แบบนี้ลงไปทำงานกับชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับ
เขียนเมื่อ 
  • การท่องเที่ยวโดยชุมชนตอบสนองชุมชนซึ่งแตกต่างกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ทั้งยังมีชุมชนเป็นเจ้าของ 
  • ซึ่งจะรวมความว่า  ชุมชนจะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในสิ่งต่างๆที่จะตามมา หลังจากการท่องเที่ยวเกิดขึ้นแล้ว 
  • แต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่มีเจ้าของจึงทำให้ไม่มีใครดูแลหลังจากมีการใช้ทรัพยากรในชุมชนไปแล้ว
  • และที่สำคัญมีการพัฒนาแบบองค์รวมอีกด้วย
  • ขอบคุณมากค่ะคุณเอก
  • การประชุมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคราวหน้าคงจะเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพ็ญประภา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัดดีคะ

ดิฉันเป็นนักศึกษาลาวเรียนอยู่ ม.อุบล ยังไม่เคลียคะ วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่อาจารย์เปรียบเทียบไว้ มันเหมือนกันหรือปล่าวคะ

ตอบคุณ เพ็ญประภา

หัวใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน หัวใจอยู่ที่ "การจัดการโดยชุมชน"ครับผม