ความเห็น 50403

อย่าสับสนระหว่าง "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" กับ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน"

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ปภังกร ครับผม 

จริงๆผมเองก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาทางการท่องเที่ยวเลยครับ เพียงแต่ว่าเราใช้ การท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาชุมชน กิจกรรม กระบวนการต่างๆภายใต้การทำงานแบบนี้ ทำให้ชาวบ้านได้ค้นพบศักยภาพตนเองซึ่งสำคัญมาก

"การรู้ตัวเอง"  เป็นพื้นฐานแรก ในการทำความเข้าใจต่อสิ่งอื่น เมื่อเริ่มต้นแล้ว ไม่เข้าใจตนเอง จะเข้าใจอะไรได้

หลายคน เรียนรู้เรื่อง ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ พูลโต ของดีที่อยู่นอกโลก แต่กลับลืมของดีที่อยู่ใต้ถุนบ้านตัวเอง แหม...แบบนี้เสียดายครับ!!!!!!

ก็สนุกดีครับ อาจารย์ปภังกร ครับ กระบวนการพัฒนาแบบนี้ อาจจะช้าหน่อย เพราะเป็นเรื่องที่ชุมชนจัดการตนเอง และ กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้น "อย่างเป็นธรรมชาติที่นี่" เราเชื่อมั่นเหลือเกินว่า "ความยั่งยืน" จะเกิดขึ้นครับ 

ย้อนมาเรื่องประเด็นท่องเที่ยว ผมถือว่าสำคัญครับ เพราะกระแสการท่องเที่ยวหลัก มาแรงเหลือเกิน พร้อมทุนนิยมที่รุนแรง มาด้วยกันครับ หากชุมชนไม่รับมือสิ่งนี้ อย่างรู้เท่าทัน...ก็จะล่มสลายได้ง่ายๆ

ยินดีครับอาจารย์สำหรับการแลกเปลี่ยน เพราะ พัฒนบูรณาการศาสตร์ ก็เป็นศาสตร์ที่พัฒนาแบบบูรณาการอยู่แล้ว เป้าหมายอยู่ที่ "ความยั่งยืน" "ความมีสุขภาวะ" และ "ความพอเพียง" ผมรอคอยการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นดีๆจากอาจารย์เสมอครับ