ความเห็น 50377

อย่าสับสนระหว่าง "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" กับ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน"

เขียนเมื่อ 

ดีมาก ๆ เลยครับคุณจตุพร

ทำให้เห็นภาพของทั้งสองรูปแบบอย่างแจ่มชัด

คุณจตุพรต้องเป็นพลังสำคัญในเรื่องท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตให้ได้นะครับ