ความเห็น 53247

อย่าสับสนระหว่าง "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" กับ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน"

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมาก ๆ ครับคุณจตุพร และขอบคุณแทนชุมชนทุก ๆ ชุมชนที่จะมีคุณจตุพรและแนวคิดที่ดี ๆ แบบนี้ลงไปทำงานกับชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับ