ความเห็น 756609

อย่าสับสนระหว่าง "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" กับ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน"

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณ เพ็ญประภา

หัวใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน หัวใจอยู่ที่ "การจัดการโดยชุมชน"ครับผม