บูรณาการงานและความคิดในการบ้านนิสิต

อ.หนึ่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พลังของการนำเสนอว่า เรืองหรือเนื้อหาก็เป็นประเด็นจูงใจและสร้างความน่าสนใจ แต่การนำเสนออย่างมืออาชีพก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยเร้าความสนใจของเรื่องได้อีกทางหนึ่ง

                 การเรียนการสอนในรายวิชา ICT for Ed. ในกิจกรรมการเรียนการสอนมีแผนการเรียนที่ให้ผู้เรียนนำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งแนวทางหนึ่งคือผู้เรียนจะสามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนอ และการวิเคราะห์สถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการเรียนที่ผ่านมา ผมจะ Assign ให้นิสิตนำเสนอเรื่องในการนำเสนอ โดยการใช้เพาเวอร์พอยต์ และผมจะไปซีร็อกแบบสอบถามจากท้ายวิทยานิพนธ์ และมาสมมุติข้อมูล ทำการสร้างดาต้าขึ้นมาแล้วใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

                แต่ในการเรียนการสอนครั้งนี้ ผมลองเปลี่ยนวิธีการสอน โดยใช้วิธีการบูรณาการนำงานสองงานเข้ามาด้วยกัน คือนิสิตต้องไปคิดประเด็นร้อน (Hot Toppic)  มาหนึ่งประเด็นโดยประเด็นดังกล่าวต้องเป็นเรื่องที่ทันสมัย เป็นประเด็นที่มีผลกระทบในวงกว้าง และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ คนในมหาวิทยาลัยนเรศวร มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เช่น เรื่อง พนันบอล เรื่องการแต่งกาย เรื่องพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ

               โดยนิสิตกลุ่ม 3 คน ที่นำเสนอนำเสนอมาคนละหนึ่งเรื่อง มานำเสนอหน้าห้อง และเล่าโน้มน้าวให้เพื่อนสนใจและเห็นความสำคัญ รวมถึงเปิดโอกาสให้เพื่อนวิพากษ์ประเด็นร้อนดังกล่าว และสมาชิกทั้งสามคนนำไปเป็นข้อมูลตัดสินใจเลือกมาเพียง 1 ประเด็น

                 นิสิตจะต้องนำไปวิเคราะห์ MindMap โดยใช้คำถาม Who What When Why and How เพื่อกำหนดกรอบและประเด็นของเรื่องให้ชัดเจน พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้เร้าความสนใจ

               ครั้งต่อมาผมได้วางแผนที่จะเรียนเชิญ ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี มาพูดให้นิสิตฟังเรื่อง "เทคนิคการนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจ" ซึ่ง อ.สุภาณีได้บอกว่าให้นิสิตนำประเด็นดังกล่าวมาเป็นเคสในการออกแบบการนำเสนอ

               ผมเองจากการที่ไปประเมินภาควิชาบริหารธุรกิจ หัวหน้าภาควิชาได้เล่าให้ฟังถึงความภาคภูมิใจของสาขาวิชาว่า นิสิตของสาขาวิชาภาคพิเศษไปชนะใจกรรมการในการตัดสินผลการประกวดแผนธุรกิจของนิสิต  ได้รับรางวัลชนะเลิศ มา หัวหน้าภาคบริหารธุรกิจ เล่าให้ฟังว่าการที่นิสิตมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดสามารถไปชนะใจกรรมการได้นั้น เป็นผลจากการนำเสนอ (Present) ของนสิต ซึ่งกรรมการเค้าทึ่งว่านิสิตสามารถทำได้อย่างนี้เชียวรึ โดยนิสิตเค้าได้นำเรื่องของเคส เรื่องของกรณีตัวอย่างเค้าไปเล่าให้เห็นตัวตน สอดแทรกลงไปในการนำเสนอ ทำให้เรื่องดูน่าสนใจ ทำให้ผมมองเห็นพลังของการนำเสนอว่า เรืองหรือเนื้อหาก็เป็นประเด็นจูงใจและสร้างความน่าสนใจ แต่การนำเสนออย่างมืออาชีพก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยเร้าความสนใจของเรื่องได้อีกทางหนึ่ง

                ดังนั้นผมจึงมอบหมายให้นิสิตผมฝึกเล่าเรื่องผ่านสื่อ ICT ซึ่งมีให้เลือกอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Powerpoint ,Macromedia Flash, Switch, MindManager,หรือแม้กระทั่งวิดีโออย่างง่ายๆ ซึ่งในการนำเสนอนั้นนิสิตสามารถเลือกได้ตามถนัด โดยผมใช้เทคนิคเพื่อนสอนเพื่อน คือหาเพื่อนในห้องให้มาแนะนำ ความสามารถของโปรแกรมเหล่านั้น ความจริงคนเก่งที่สามารถเป็นวิทยากรโปรแกรม ในเครือข่ายของผมมีเยอะ แต่ทำไมเลือกในห้อง เพราะผมต้องการให้ความสัมพันธ์ เกิดในห้องเรียน ต้องการให้เกิดความภาคภูมิใจ และต้องการให้รู้ว่าความรู้ไม่ได้มาจากอาจารย์เท่านั้น แต่มาจากเพื่อนรอบๆ ตัวเขา

          ผมบอกนิสิตว่าให้เค้าทำตัวเหมือนเป็นรายการหลุมดำ นำเสนอ Scoop สั้นๆ เกี่ยวกับประเด็นร้อนดังกล่าว

          และเค้าต้องทำการบ้านต่อ คือหลังจากนำเสนอแล้วเค้าต้องให้หาผลความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องบางเรื่องมีหลายมุมมอง มุมมองของ แม่ค้า มุมมองของคนขับรถ มุมมองของอาจารย์ มุมมองของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจได้จากการสัมภาษณ์ พูดคุย แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือการสำรวจความคิดเห็น และนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ รายงานผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุจโรจน์ แก้วอุไรความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • ใช้คำถาม Who What When Why and How
  • น่าสนใจดีครับอาจารย์
  • น่าฟังผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี มาพูดให้นิสิตฟังเรื่อง "เทคนิคการนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจ"นะครับ
น้องนิว
IP: xxx.29.37.21
เขียนเมื่อ 

หนูตาม อ.ข้างบนมาคะ อิอิ..น่าสนใจจัง ว่าแต่ว่า..?? เป็นการฝึกในระดับปริญญาตรีใช่ไหมคะ..??

อ.หนึ่ง
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • ตอบน้องนิว
  • ไม่ใช่ครับ นิสิตที่เรียนเป็นนิสิตปริญญาโท แต่หลากหลายสาขาครับ
จารุณี
IP: xxx.47.43.158
เขียนเมื่อ 

พอมาเจอคำว่า "บูรณาการ" ต้องรีบเข้ามาดูเลยค่ะอาจารย์

กำลังหาความแตกฉานให้ตัวเอง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มาติดตามตักตวงความรู้ค่ะ