ความเห็น 88162

อย่าสับสนระหว่าง "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" กับ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน"

เขียนเมื่อ 
  • การท่องเที่ยวโดยชุมชนตอบสนองชุมชนซึ่งแตกต่างกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ทั้งยังมีชุมชนเป็นเจ้าของ 
  • ซึ่งจะรวมความว่า  ชุมชนจะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในสิ่งต่างๆที่จะตามมา หลังจากการท่องเที่ยวเกิดขึ้นแล้ว 
  • แต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่มีเจ้าของจึงทำให้ไม่มีใครดูแลหลังจากมีการใช้ทรัพยากรในชุมชนไปแล้ว
  • และที่สำคัญมีการพัฒนาแบบองค์รวมอีกด้วย
  • ขอบคุณมากค่ะคุณเอก
  • การประชุมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคราวหน้าคงจะเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน