ความเห็น 756604

อย่าสับสนระหว่าง "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" กับ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน"

เพ็ญประภา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัดดีคะ

ดิฉันเป็นนักศึกษาลาวเรียนอยู่ ม.อุบล ยังไม่เคลียคะ วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่อาจารย์เปรียบเทียบไว้ มันเหมือนกันหรือปล่าวคะ