๖.โรงเรียนดีที่บนดอย : ห้องเรียนร่ำรวยของคนยากจน


          

       รูปแบบการบริหารจัดการ  แหล่งเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ  “ห้องเรียนร้อยไร่” โรงเรียนบ้านถ้ำพริก  อำเภอนครไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คุณครูพิพัฒน์  พรมโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความเชื่อว่า "การมีชีวิตอยู่ของเราทุกคน เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ เมื่อไหร่ที่เราไม่สบายใจ ไม่สบายกาย เราจะรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ และศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์ และทุกข์จริง ๆ นั้นอยู่ที่ใจ ในสมัยปัจจุบันหากนำปรัชญาชีวิตสู่ความเป็นชีวิตจริงของชีวิต ผสมผสาน การเรียนรู้ปัญหา  การหาทางแก้ปัญหา ทุกข์นั้นก็จะได้รับการแก้ไข และพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ

        นอกจากนี้  คุณครูพิพัฒน์ได้ตระหนักต่อความสำคัญของการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนว่า  ชุมชนเป็นมีบทบาทสำคัญยิ่งในการมีส่วนร่วมต่อพัฒนา  จึงเห็นว่าการเพิ่มศักยภาพของชุมชนไปสู่การเชื่อมโยงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  จะเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาสู่เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น  พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ “ห้องเรียนร้อยไร่”

           กิจกรรมนี้เป็นการสนองตอบการแก้ไขปัญหาของนักเรียนและชุมชนโรงเรียนชุมชน ๒ หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง อากาศหนาวเย็นตลอดปีคือบ้านถ้ำพริกและบ้านโป่งแค ซึ่งพบว่านักเรียนและชุมชนมีปัญหามากที่สุด ได้แก่การขาดแคลน  ปัจจัย  ๔  นับตั้งแต่  อาหาร  ขาดแคลนอาหารที่เหมาะสมไม่เพียงพอและไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เครื่องนุ่งห่ม  เนื่องจากอากาศหนาวตลอดปีอยู่บนเทือกเขากระยาง ทำให้ขาดเรียนและเจ็บป่วย     ยารักษาโรค สุขภาพร่างกายของนักเรียนและผู้ปกครองไม่แข็งแรง เจ็บป่วยและมีโรคภัยไข้เจ็บและห่างไกลโรงพยาบาล   ที่อยู่อาศัย   สำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ขาดแคลน มีอาชีพรับจ้าง มีที่อยู่อาศัยที่ไม่ถาวร และไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครอบครัวแตกแยกนักเรียนขาดผู้ดูแล

         การนำหลักธรรมไตรสิกขา "ศีล สมาธิ ปัญญา" มาฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้  เพื่อให้มีสติและเกิดปัญญาในการจัดการตนเอง  และการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานของหลักธรรมะ  โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของสำนักสงฆ์ถ้ำธาราสวรรค์  ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน   โดยการนำนักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้ทุกวันพุธถือว่าเป็นวันพระของโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติลงสู่บูรณาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  กิจกรรมนี้ผู้ปกครองจะติดตามนักเรียนไปเรียนรู้ด้วยทุกครั้ง 

       วันที่ฉันและคุณครูโบตั๋นเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนนี้  พวกเราไม่ได้แวะไปที่แหล่งเรียนรู้ห้องเรียนหนึ่งร้อยไร่วัดถ้ำธาราสวรรค์   เพราะต้องแยกทางเข้าไปในป่าอีกมุมหนึ่งของโรงเรียน  จึงไม่ได้ถ่ายภาพมาด้วยตนเอง  วันนี้คุณครูพิพัฒน์ได้นำภาพมาให้  จึงเลือกมาให้ชมประกอบบันทึก  ความตั้งใจจะเล่าตามลำดับของกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  แต่เนื่องจากบันทึกที่แล้ว  มีผู้ให้ความสนใจกับ "ห้องเรียน ๑๐๐ ไร่" จำนวนมาก  จึงถือโอกาสเสนอในบันทึกนี้ให้ได้อ่านก่อนกิจกรรมอื่น ๆ

       วัดถ้ำธาราสวรรค์ เป็นวัดที่มีธรรมชาติสวยงามมาก  มีลักษณะของพื้นที่ ๓ ระดับ  อันเกิดจากธรรมชาติคือพื้นที่ระดับหนึ่งเป็นวัดล้อมรอบด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์   อีกระดับหนึ่งพื้นที่เป็นถ้ำมีผนังและหลังคาเป็นโขดหินมีธารน้ำตกไหลเย็นเป็นชั้น ๆ ลดหลั่นกันลงไป  เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม  พื้นที่เป็นอาศรม  และอีกระดับเป็นพื้นที่ชั้นบนของถ้ำเป็นป่ากว้างใหญ่  ครูคิมเคยเดินลัดเลาะไปตามป่าสำรวจความงดงามทางธรรมชาติ  ดูต้นไม้ กล้วยไม้ และเฟิร์นลักษณะต่าง ๆ เมื่อไปฝึกปฏิบัติธรรมที่ถ้ำแห่งนี้ 

        คุณค่าอันยิ่งใหญ่ และความงดงามของธรรมชาติเหล่านี้  เป็นสมบัติของประเทศชาติ ประเมินค่าไม่ได้  เศรษฐีมีเงินอาจซื้อได้ด้วยเงินมหาศาล  แต่คนจนไม่มีตังค์แม้แต่จะซื้อเข็มมาเย็บเสื้อผ้าที่ขาดแล้วขาดอีก  แต่มีโอกาสนำลูกหลานมาเรียนในห้องเรียนนี้นับว่าเป็นห้องเรียนที่ร่ำรวยแต่คนเรียนยากจน  ในความเหลื่อมล้ำนั้นอาจมีความสมดุลทางธรรมชาติซ่อนอยู่ก็อาจเป็นได้

   ;y 

หมายเลขบันทึก: 333131เขียนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2010 21:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (56)

สวยมากๆค่ะพี่ครูคิม..น่าเรียนจังเลย...

ท่านเก่งมากนะครับ

บูรณาการทั้งทางโลกและทางธรรม

ทุกคนรู้จักทุกข์

แต่ไม่มากนักที่จะยอมรับว่ากายและใจเราเป็นตัวทุกข์

ผู้ที่จะพอเห็นได้ต้องเจริญไตรสิกขา และ รู้หลักพระไตรลักษณ์ด้วยใจ

ผมเชื่อว่าท่าน ผอ.มีธรรมะที่มาสู่ใจ ไม่ใช่ท่องจำครับ

เห็นภาพกิจกรรมที่เด็กๆได้เรียนรู้คู่ธรรมชาติ

และได้ใกล้ชิดธรรมชาติภายนอก และ ธรรมชาติในใจตน

เด็กๆคงโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแน่นอนครับ...

ขอบพระคุณพี่ครูคิมที่แบ่งปันครับ...

 • สุดยอดค่ะพี่
 • แบบนี้นักเรียนน่าจะเปลี่ยนทัศนคติได้
 • ชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ขอบคุณพี่สาวที่แบ่งปันค่ะ

ชุมชนเป็นมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนา จึงเห็นว่าการเพิ่มศักยภาพของชุมชนไปสู่การเชื่อมโยงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  เป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาสู่เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น  พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ “ห้องเรียนร้อยไร่”

 • ดีจังเลยชื่นใจจริงๆกับการริเริ่มที่ดีๆและมีพลัง
 • ยินดีด้วยครับ
 • มาติดตามโรงเรียนบ้านถ้ำพริกต่อ..ห้องเรียน 100 ไร่ เยี่ยมเลยครับ!
 • ขอบคุณตัวอย่างโรงเรียนดีๆที่พี่ครูคิมนำเสนอครับ

สวัสดีค่ะน้องอ้อยเล็ก

 • เป็นไงคะ  มีใคร ๆ ให้ความสนใจมากกว่ากิจกรรมอื่น
 • พี่คิมจึงขอนำมาเล่าก่อนค่ะ
 • บันทึกหน้าจะเล่ากิจกรรมอื่น ๆ ตามมานะคะ
 • ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ

สวัสดีครับ มาอ่านบทความดีๆ ตามคำแนะนำครับ

 • ขอบพระคุณพี่ครูคิมที่แวะมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจในบทความของผมตลอดมาครับ
 • ได้อ่านบทความพี่ครูคิมแล้วรู้สึกประทับใจในแนวคิดเชิงบูรณาการ ของท่านผอ.เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับ ....
 • ขอบพระคุณครูคิมมากครับที่นำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ได้อ่าน "อ่านครั้งใด ประทับใจทุกที" ครับ ขอบคุณครับ

ขอบคุณพี่ครูคิมที่นำโรงเรียนดี ผู้บริหารเก่งมาให้รู้จักค่ะ

การสอนที่บูรณาการคุณธรรมเข้ากับเนื้อหาและธรรมชาติได้อย่างนวลเนียน...เป็นสิ่งที่ประทับใจมากค่ะ

เรียนคุณครูคิม

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกแห่งหน ธรรมชาติสร้างความสมดุล ความงดงามไว้พร้อมสรรพ เราหยิบยกเอาสร้างองค์ความรู้ได้

วัด วิถีชีวิต ธรรมชาติ จึงเป็นครูที่อยู่คู่กับคนตลอดเวลา ขอบคุณเรื่องเล่าดีๆ ครับ

ประทับใจ ขอชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้องครับ

สวัสดีค่ะพี่ครูคิมสุดยอดห้องเรียนธรรมชาติ ..วันนี้ขอไปเรียนรู้นอกโรงเรียนเหมือนกันค่ะ ..ไปแอ่วกาดหมอเขี้ยว พบปะชาวบล็อกเกอร์ค่ะ ..

สวัสดีค่ะคุณPhornphon

 • ขอขอบคุณค่ะที่มาช่วยกันชื่นชมและเป็นกำลังใจคนทำดี
 • ผอ.ท่านเก่งมากจริง ๆ บูรณาการทั้งทางโลกและทางธรรม
 • เพื่อการพัฒนาเด็ก ๆ และคนในชุมชนไปพร้อม ๆกัน
 • เด็กๆได้เรียนรู้คู่ธรรมชาติและได้ใกล้ชิดธรรมชาติภายนอก และ ธรรมชาติในใจตน
 • สถานที่นี่พี่คิมเคยไปฝึกปฏิบัติธรรมแล้วค่ะ
 • โหนเถาว์วัลน่าสนุกจัง..
 • พี่ครูไม่โหนมั่งละ..^^

พี่คิมเห็นนักเรียน หลับ เวลาเรียนในห้องเรียนธรรมชาติแบบนี้มั้ยครับ

ต่างจากในห้องเรียนนะครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • “ห้องเรียนร้อยไร่”...กิจกรรมแหล่งเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อเยียวยาคนในชุมชนโดยแท้จริงค่ะ
 • อ่านบันทึกของอาจารย์แล้วทำให้ทราบว่ามีหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่อยู่ในสภาพที่ขาดแคลนจริงๆ จนคุณครูต้องสวมบทบาทนักพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกับภาระงานสอนนักเรียน
 • น้องซิลเวียขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกท่านที่มีส่วนช่วยกันในกิจกรรมอันนี้ค่ะ

มาเยี่ยมคะ ธรรมชาติ ช่วยจรรโลงใจได้นะคะ  แถมได้เรียนรู้กระบวนการ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ทั้งทางโลก และทางธรรม  ธรรมะ+ธรรมชาติ  ใช้สิ่งแวดล้อมเรียนรู้และบำบัดคะ ธรรมชาติที่สวยงามและเงียบสงบ เหมาะสำหรับทำสมาธิดีจังนะคะ แต่เด็กก็น่ารักไปอีกอย่าง เห็นเถาวัลย์ โหนสนุกเชียว เด็กก็คือเด็ก ธรรมชาติของเด็กด้วยคะ ทุกอย่างก็คือธรรมชาติ ของแต่ละสิ่งอย่างคะ ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติของแต่ละอย่างไว้ให้คงอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ว่าป่า เด็ก ธรรมะ

ครูคิมจัดกิจกรรมได้ดีจังเลยคะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ธรรมชาติของเด็กครูคงต้องหนักใจหน่อยนะคะ เหมือนลิงเลยคะ น่าตี น่ารักด้วย

สวัสดีค่ะน้องtamtam1

 • ขอขอบคุณค่ะน้องtamtam1
 • พี่คิมก็อดชื่นชมไม่ได้นะคะว่าสุดยอดจริง ๆค่ะ
 • ดีใจที่น้องมาเป็นกำลังใจให้ ผอ.และคณะครูโรงเรียนนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณสุเทพ ไชยขันธุ์

 • พี่คิมเคยเข้าไปที่หมู่บ้านนี้เมื่อ ๓ ปีมาแล้วค่ะ
 • เข้าไปครั้งนี้พบกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้น
 • มีการประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งดีขึ้นกว่าเดิม
 • แต่ยังไม่ได้สอบถามเพียงแต่สังเกตโดยทั่วไป
 • ขอขอบคุณที่มาชื่ชน ให้กำลังใจคนทำงานค่ะ

พี่ใหญ่มีประสบการณ์ของรร.ที่มีลักษณะคล้ายกันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ..

http://gotoknow.org/blog/nongnarts/247944

 

อยากเสนอแนะครูคิม ให้เขียนบทความ(ตกแต่งเพิ่มเติม)เกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมภาพถ่าย ส่งเป็นไฟล์ ประมาณ 3 หน้า เสนอไปลงตีพิมพ์วารสารวิทยาจารย์ ของคุรุสภา (ผมเป็นคอลัมน์ประจำมาปีกว่าแล้ว) โดยส่งไปที่อีเมล withayajarn@gmail.com เพื่อได้เผยแพร่ในวงกว้างยิ่งขึ้นครับ

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

•ต้องบอกว่า...คนจนผู้ยิ่งใหญ่ค่ะ...บรรยากาศดีจัง น่าอยู่มากๆค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ชอบการให้นักเรียนได้เรียนรู้ ธรรมะ

ธรรมชาติ ศีล สมาธิ ปัญญาค่ะ พี่ครูคิม

ปล่อยไก่ตัวเบ้อเร่อ เหรอคะ โรงเรียนดีบนดอย ห้องเรียนร่ำรวยของคนจน อ่านโจทย์อยู่นะคะ แต่ลืมคิดไปว่า พี่คิมอยู่วิทยาสัมพันธ์ และไม่ได้อยู่บนดอย กล่าวถึงครูพิพัฒน์ ก็ยังคิดอยู่ว่าเป็นครูในวิทยสัมพันธ์ และตอนหนึ่งกล่าวถึงการเดินทางไปพร้อมครูตั๋น สุคิดเห็นภาพ ภาพที่เห็นก็ยังคิดว่าเป็นกิจกรรมของโรงเรียนวิทยสัมพันธ์  ก็ยังเข้าใจว่าเป็นนักเรียนวิทยสัมพันธ์อีด้วยคะ ในสมองมีแต่พี่ครูคิม และวิทยสัมพันธ์คะ

-ปล่อยไก่ปล่อยห่านเลย กลับมาอ่านใหม่ ครั้งนี้ เปลี่ยนแล้วว่าไม่วิทยสัมพันธ์นะ เป็นโรงเรียนดีบนดอย พี่ครูคิมได้มีโอกาสไปเยี่ยมผ่าน แต่มีผู้นำรูปมาให้ ก็พอจะรู้อยู่คะ

-เพียงแต่ว่า ผิดวัตถุประสงค์ เพราะกล่าวถึงคนอื่น ไม่ใช่เรื่องของตนเอง สุก็สับสนจริงๆคะ

-ช่วงนี้เลี้ยงหลานนอนก็ไม่อิ่ม ให้แม่มารับไปเลี้ยงเองซักเดือนก่อน เพราะสุก็ติดซ้อมรับปริญญา เป็น3-4วัน ตั้งแต่วันที่ 7 ไปถึงวันที่ 10 แล้วรับจริงวันที่ 19-20 คะ

-สุสับสน ทั้งจะไปช่วย ผอ.พรชัย ทั้งวันมันตรงกัน กับซ้อมปริญญา สุเลยใช้แต่สมอง ว่าจะปลีกตัวอะไรดี คงจะไม่ได้ไปช่วยท่านพี่ ผอ.พรชัย แน่ๆเลยคะ

-กำลังตัดสินใจ ว่าจะไปรับดีไหม ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 ด้วยนะคะ รับที่สวนอำพรคะ

-กำลังใช้สมอง สับสน ไม่รู้จะทำอะไรดี กว่ากัน คิดว่าถ้าเลือกแล้ว ยโสไม่ได้ไปแน่ๆ นอกจากว่าตัดสินใจไม่ไปรับปริญญา ก็ไม่ต้องไปซ้อมไปรับ ก็จะไม่มีโปรแกรมอะไรคะ

สวัสดีค่ะ

 • แวะมาส่งกำลังใจให้กับผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนดีบนดอยค่ะ
 • ขอบคุณคุณครูคิมที่นำกิจกรรมดีๆมาฝาก
 • แล้วจะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆค่ะ

การศึกษา เป็นเครื่องมือพัฒนาคน คนมีคุณภาพ การอยู่ร่วมกันก็เป็นสุข สุขทั้งกาย อารม และสังคม แต่ ปัจจุบันผลที่ได้จากการใช้การศึกษามาพัฒนาคน ยังไม่พอหาก ให้การศึกษาแต่ด้านของวัตถุนิยมนำหน้า ศีลธรรม

สวัสดีค่ะคุณครูธนิตย์ สุวรรณเจริญ

 • อีกไม่นานจะมีการจัดค่าย ฯ ให้ที่โรงเรียนนี้
 • หวังว่าคงได้ร่วมงาน ร่วมมืกันอีกนะคะ
 • เห็นว่าที่วัดถ้ำธาราสวรรค์แห่งนี้  จะเป็นที่น่าสนใจของพวกเราอีกแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะคุณแก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

 • ไม่ร่มรื่นอย่างเดียวค่ะ
 • ธรรมชาติครบถ้วน น้ำตก ป่าไม้ ภูเขา ถ้ำ  ความเงียบสงบ
 • พี่คิมไปปฏิบัติธรรมเดือนเมษายน อากาศเย็นสบายมากค่ะ
 • ขอขอบคุณที่แวะมาทักทายให้กำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะคุณณัฐวรรธน์

 • ขอขอบคุณในความรู้สึกดี และแวะมาให้กำลังใจคนเขียนบันทึก
 • กำลังใจครูดีบนดอยค่ะ
 • พี่คิมมีกิจกรรมของโรงเรียนเล่าต่ออีกนะคะ
 • รอติดตามอ่านและส่งแรงใจอีกนะคะ

สวัสดีค่ะน้องนกnoktalay

 • การใช้สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการที่เป็นสุขค่ะ
 • เด็ก ครู และผู้ปกครองได้มาเรียนรู้ร่วมกัน
 • จะทำให้เดห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เลือกใช้ประโยชน์และไม่คิดทำลายอีกด้วยนะคะ
 • ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ

อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่คิม

         ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าบล็อกเลยค่ะ

         แต่ก็คิดถึงพี่คิมและทุก ๆ คนเสมอค่ะ

 คุณค่าอันยิ่งใหญ่ และความงดงามของธรรมชาติเหล่านี้  เป็นสมบัติของประเทศชาติ ประเมินค่าไม่ได้

                                                     

สวัสดีครับเกลอ

รออนุมัติ วันลา คาดว่าจะไปถึง ยะโส วันที่ 8 ครับ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.พรชัย

 • ขอขอบพระคุณกับการมาเติมเต็มค่ะ 
 • การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกแห่งหน ธรรมชาติสร้างความสมดุล ความงดงามไว้พร้อมสรรพ เราหยิบยกเอาสร้างองค์ความรู้ได้วัด วิถีชีวิต ธรรมชาติ จึงเป็นครูที่อยู่คู่กับคนตลอดเวลา
 • ผอ.พิพัฒน์ได้เข้ามาอ่านคงปลื้มและมีกำลังใจมากนะคะ

สวัสดีค่ะคุณstrider

 • ยินดที่ได้รู้จัก
 • ขอต้อนรับค่ะ และขอขอบคุณที่มาทักทายให้กำลังใจค่ะ
 • หวังว่าคงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะคะ

สวัสดีค่ะน้องrinda

 • ขอขอบคุณที่แวะมาค่ะ
 • ขอเป็นกำลังใจให้กิจกรรมของน้อง rinda ราบรื่นนะคะ
 • คราวหน้าพี่คิมวางแผนว่าจะไปเยี่ยมโรงเรียนเปียงซ้อ น่าน เขต ๒ ค่ะ
 • ไปด้วยกันไหมคะ  สาวน่าน

 

สวัสดีค่ะน้องเกษตร(อยู่)จังหวัด

 • นักเรียนโหนได้
 • ครูก็ต้องโหนได้สิ  ไม่ยากค่ะ
 • คราวหน้ามีโอกาสอย่าลืมแวะไปให้กำลังใจนะคะ
 • ว่า...อย่างไรเรื่องไปเจอกับพรรคพวกที่ยะโสฯ

สวัสดีค่ะคุณหมอนาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี 

 • พี่คิมขอยืนยันค่ะว่า  ไม่เคยเห็นนักเรียน หลับ เวลาเรียนในห้องเรียนธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะ  แต่ห้องเรียนธรรมดา  นั่งอยู่ก็ยังหลับได้ค่ะ วิเศษมาก
 • ความต่างจากในห้องเรียนตรงนี้ค่ะ
 • ขอขอบคุณ  คุณหมอค่ะ

สวัสดีค่ะน้องน้องซิลเวีย

 • “ห้องเรียนร้อยไร่”...กิจกรรมแหล่งเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อเยียวยาคนในชุมชนโดยแท้จริง
 • ทั้งวิญญาณ  จิตใจและร่างกาย ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ค่ะ
 • อ่านบันทึกของอาจารย์แล้วทำให้ทราบว่ามีหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่อยู่ในสภาพที่ขาดแคลนจริงๆ จนคุณครูต้องสวมบทบาทนักพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกับภาระงานสอนนักเรียน
 • ใช่ค่ะ  ครูบ้านนอกส่วนใหญ่อยู่ด้วยอุดมการณ์
 • ยึดอาชีพนักพัฒนาไปคู่กับอาชีพครูค่ะ
 • ขอขอบคุณน้องซิลเวียมากค่ะที่มาชื่นชมและให้กำลังใจ

สวัสดีค่ะคุณสุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ 

มาเยี่ยมคะ ธรรมชาติ ช่วยจรรโลงใจได้นะคะ  แถมได้เรียนรู้กระบวนการ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ทั้งทางโลก และทางธรรม  ธรรมะ+ธรรมชาติ  ใช้สิ่งแวดล้อมเรียนรู้และบำบัดคะ ธรรมชาติที่สวยงามและเงียบสงบ เหมาะสำหรับทำสมาธิดีจังนะคะ แต่เด็กก็น่ารักไปอีกอย่าง เห็นเถาวัลย์ โหนสนุกเชียว เด็กก็คือเด็ก ธรรมชาติของเด็กด้วยคะ ทุกอย่างก็คือธรรมชาติ ของแต่ละสิ่งอย่างคะ ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติของแต่ละอย่างไว้ให้คงอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ว่าป่า เด็ก ธรรมะ

 • เห็นไหมคะคุณสุ  คนรวย ๆ อยากมีธรรมชาติ อยากอยู่กับธรรมชาติต้องเสียเงินไปเช่าไปซื้อ
 • ถมคดีบุกรุกป่า ทำลายสมบัติของชาติอีกด้วย ดังมีข่าวมากมาย
 • แถมที่ยังไม่รู้อีกเยอะ  เพราะเงินหนาไงคะ เงนิอาจปิดบังความชั่วร้ายของคนได้ชั่วคราวนะคะ
 • เด็กที่นี่ไม่ต้องไปซื้อหรือเสียค่าเช้าธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิตค่ะ
 • เพราะไม่มีกะตังค์

ครูคิมจัดกิจกรรมได้ดีจังเลยคะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ธรรมชาติของเด็กครูคงต้องหนักใจหน่อยนะคะ เหมือนลิงเลยคะ น่าตี น่ารักด้วย

 • ฮ่า ๆ ๆ ๆๆ ขำกลิ้ง
 • จะมาปล่อยไก่หรือปล่อยห่านค่ะ  ไม่เป็นไรต้อนเข้าเล้าให้หมด
 • โรงเรียนของคุณครุพิพัฒน์ค่ะ  หาใช่โรงเรียนครูคิม
 • ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพี่ใหญ่นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

 • การจัดการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
 • ขอให้ครูหรือผู้เกี่ยวข้องเอาจริงกับการขึงหลักสูตรที่กระทรวงคิดไว้ให้
 • มีทางออกมากมายนะคะ ถ้าจะถือเอาเด็กเป็นสำคัญ
 • ขอขอบพระคุณพี่ใหญ่ค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ ธเนศ ขำเกิด

อยากเสนอแนะครูคิม ให้เขียนบทความ(ตกแต่งเพิ่มเติม)เกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมภาพถ่าย ส่งเป็นไฟล์ ประมาณ 3 หน้า เสนอไปลงตีพิมพ์วารสารวิทยาจารย์ ของคุรุสภา (ผมเป็นคอลัมน์ประจำมาปีกว่าแล้ว) โดยส่งไปที่อีเมล withayajarn@gmail.com เพื่อได้เผยแพร่ในวงกว้างยิ่งขึ้นครับ

 • กราบขอบพระคุณอย่างสูงที่เปิดโอกาสให้ค่ะ
 • จะปรับปรุงให้เป็นงานเขียนของตนเองค่ะ
 • แล้วจะส่งไปตามที่อยู่ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องหนูรี

ขอขอบคุณค่ะ

ที่มาเชียร์ให้กำลังใจกับนักเรียนและครูบนดอยค่ะ

น้อง หนูรี สบายดีนะคะ

สวัสดีค่ะ ครูคิม

ดิฉันเพิ่งไปด่านซ้ายมาค่ะ นั่งรถผ่านตรงสามแยกเข้าบ้านแยง มีป้อมตำรวจอยู่ด้วย ผ่าน อ.นครไทยด้วยค่ะ

วัดนี้น่าสนใจ วันหลังจะต้องไปชมให้ได้ ไกลจากแยกที่ว่าสักเท่าไรคะ

ต้องขอชื่นชมคุณครูที่โรงเรียนบ้านถ้ำพริก

สวัสดีค่ะน้องมหาเหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์

 • ถ้ามีโอกาสแวะไปเยี่ยมนะคะ
 • วัดนี้เป็นสำนักสงฆ์ค่ะ  พี่คิมเคยไปฝึกปฏิบัติธรรม
 • บรรยากาศได้ธรรมชาติงามครบถ้วน  ส่งเสริมจิตใจได้ดีค่ะ

สวัสดีค่ะน้อง♥paula .`๏'- ที่ปรึกษาตัวน้อย.`๏'-

 • ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะ
 • น้องหนานเกียรติ  มีแผนจะไปจัดค่ายที่นี่ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณสุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ 

 • ขอขอบคุณค่ะที่มารอบที่ ๒
 • จะมาตามไก่กลับบ้านเจ้าของไม่ยอมนะคะ
 • ปล่อยให้แล้ว  ให้เลยห้ามมาตามคืน
 • ฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆ ขำอีกรอบ

สวัสดีค่ะน้องครูดาวเรือง

 • ขอขอบคุณแทนคุณครู นักเรียนและ ผอ.ด้วยนะคะ
 • ที่มีกำลังใจมากมาย
 • รู้สึกปลื้มและดีใจค่ะ

สวัสดีค่ะ ผอ.ครูอำคา

 • การพัฒนาเด็ก ระดับขั้นพื้นฐาน
 • หากทุกคนเข้าใจว่าหลักสูตรต้องการอย่างไร
 • และเข้าใจว่าเด็กสำคัญแค่ไหน  ทุกอย่างจะไปได้สวยค่ะ
 • จะเริ่มมาจากใครเป็นต้นคิดนั้นไม่สำคัญ  ขอให้มีต้นคิดและร่วมมือกันจริงจังเท่านั้นแหละ
 • ขอเป็นกำลังใจให้ ผอ.ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องอิงจันทร์

 • คุณค่ามหาศาลก็ถูกทำลายไปอย่างไร้ค่ามหาศาลเช่นกันนนะคะ
 • แต่เด็กกลุ่มนี้ยังดีนะคะ  เหลือธรรมชาติไว้ให้เขาได้เรียนรู้และอยู่อาศัย
 • ไม่ต้องไปซื้อหรือต้องคดีความในฐานะทำลายป่า หรือบุกรุกพื้นที่เขตสงวน
 • โตขึ้นเขาจะรักและไม่ทำลายสิ่งที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของพวกเขา
 • ขอขอบคุณค่ะที่มาแลกเปลี่ยน

สวัสดีค่ะเกลอวอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

 • อย่าลืมนำต้นผักเหลียงไปด้วยนา
 • เอาต้นที่แข็งแรงหน่อยนะคะ

สวัสดีค่ะน้องnana งาน พสว.ศอ.8

 • ถ้ามาจากด่านซ้าย โรงเรียนพี่คิมอยู่ถึงก่อนบ้านแยง ๘ กม.ค่ะ
 • ถ้าไปจากบ้านแยง  ก็ต่อไปอีก ๘ กม. ไปทางนครไทย
 • โรงเรียนอยู่ กม.ที่ ๗๙ ค่ะ
 • ขอขอบคุณที่ยังคิดถึงนะคะ
 • วัดนี้เป็นสำนักสงฆ์ ถ้ามีเวลาพี่คิมจะไปถ่ายภาพด้วยตนเองค่ะ

สวัสดีครับคุณครู   ชื่นชมจริง ๆ ..พออยู่ พอกิน ตามประสาชนบท ก็มีความสุขใจได้..ที่วุ่นวายทุกวันนี้ น่าจะมาจากไม่รู้จัก พอ นะครับ

สวัสดีค่ะพี่หนุ่ม กร~natadee

 • ขอขอบพระคุณที่มาทักทายกันเหมือนเดิม
 • ความจริงกิจกรรมของโรงเรียนนี้มีให้เล่ามากมายค่ะ
 • รอติดตามต่อไปนะคะ  เพื่อเป็นกำลังใจให้คณะครูที่ทำดีค่ะ

สวัสดีพื่คิม และเพื่อนๆที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจ (ท่านผอ.พิพัฒน์) จากการที่คุณครูคิมได้ไปเยี่ยมที่โรงเรียนบ้านถ้ำพริก แล้วนำแนวการพัฒนางาน"การสร้างคน"สู่เพื่อนๆ รู้สึกดีใจ หายเหนื่อยที่มีเพื่อนๆชมเชย เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับที่ ยังเวียนว่าย เกิดและก็ต้องตาย แต่ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องสู้ต่อไป ถือว่า ผมได้ทำบุญกุศล มีบุญจริงที่มีผู้เมตตา ให้กำลังใจ ขอบคุณทุกๆท่านครับ

สวัสดีค่ะ..ผอ.

 • ขอสนับสนุนด้วยกำลังใจค่ะ
 • สังคมเราในปัจจุบัน  ขาดการส่งเสริมคนดี ขาดการให้กำลังใจ ขาดการอุ้มชูคนดี
 • การทำดีชั่วขณะใคร ๆ ก็ทำได้ แต่การทำที่มีจุดมุ่งหมาย ทำด้วยใจก็ยังมีอยู่ทั่วไป ที่เขาเรียกกันว่าปิดทองหลังพระนั่นเอง
 • ถ้าพี่คิมมีโอกาส  จะรีบมาช่วยงานค่ะ
 • ตอนนี้ขอเวลาเรียบเรียงเรื่องของโรงเรียนบ้านถ้ำพริกให้เป็นขั้นตอนและจะลงมือไปถ่ายภาพด้วยตนเอง  จะนำมาเล่าต่อ ไม่ทอดทิ้งหรอกนะคะ
 • ขอเป็นกำลังใจให้ต่อไป  พี่คิมยังไม่มีโอกาสได้ทำความดีเท่านี้เลย แต่ก็ขอมีส่วนร่วมในการให้กำลังใจค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี