สุเทพ ไชยขันธุ์


นศ.ป.เอก สาขา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
Username
suthepkm
สมาชิกเลขที่
23
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ผมทำงานพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นครับ  ตอนนี้กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

ผมมีความสนใจเรื่องของการเพิ่มพลังของชุมชนท้องถิ่น  ผมเห็นว่าความเป็นชุมชนท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญของสังคม    หากเราจะสร้าง "สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"  เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เรื่อง การเมืองภาคพลเมืองหรือประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่น  จากความสนใจในงานชุมชนท้องถิ่น   ทำให้ผมได้ศึกษาเรียนรู้เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ ของชุมชนท้องถิ่นในมิติต่างๆ เช่น

 • KM - การจัดการความรู้และองค์กรการเรียนรู้(LO)
 • การพัฒนาภาวะผู้นำของพลเมืองและการเมืองภาคพลเมือง
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ  การพัฒนาทีมงาน
 • สุนทรียสนทนา  การสานเสวนา  ประชาสานเสวนา
 • AI - การค้นพบความดีด้วยความชื่นชม(สุนทรียสาธก,สุนทรียปรัศนี) และ AIC - การรวมพลังสร้างสรรค์
 • AAR - การทบทวนหลังการปฏิบัติและ OM - แผนที่ผลลัพธ์
 • ความสุขมวลรวมประชาชาติ(GNH)
 • ความสุขมวลรวมชุมชนท้องถิ่นและตัวชี้วัดความสุข
 • แผนที่ความดีและจิตอาสา
 • การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • สภาองค์กรชุมชนกับสภาพัฒนาการเมือง

       นอกจากนี้โดยส่วนตัวแล้ว ผมชื่นชอบกับการอ่านหนังสือ  ดูหนัง  ฟังเพลง มีความสุขกับดนตรีสุนทรียะ งานศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเที่ยว มีความสุขกับการถ่ายภาพ พร้อมๆกับการขัดเกลาพัฒนาชีวิตด้านในของตัวเอง ให้เข้าใกล้สภาวะของการเป็น"ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน"ครับ

      Blog "ชุมชนจัดการความรู้" เป็นบทบันทึกความคิด ความอ่าน และแง่มุมประสบการณ์การทำงาน  จากการที่ผมได้เดินทางไปร่วมพบปะพุดคุย เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนพ้อง ผองมิตรและผู้รู้ในแวดวงงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการจัดการความรู้(KM)ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี