นาย สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์


รองอธิการบดี
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
Username
surachetv
สมาชิกเลขที่
1693
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง) จบ ป.โท ศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จาก มสธ. และจบ ป.เอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก ม.รังสิต เคยทำงานข้อมูลและสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบทสิบกว่าปี แล้วออกมาทำธุรกิจผลิตสื่อการศึกษาสิบกว่าปี เลิกธุรกิจหลังฟองสบู่แตกในยุค IMF ไปเป็น short term consultant ให้กับโครงการนำ ICT มาใช้กับการศึกษาผู้ใหญ่ของ UNESCO Asia-Pacific จบโครงการแล้วไปเป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ปีกว่า ออกจากมหาวิทยาลัยไปเป็น consultant ด้าน e-Learning ให้กับบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ข้ามชาติอยู่ปีครึ่ง ก่อนที่จะกลับมาร่วมงานกับทีมเดิมที่เคยทำงานพัฒนาชนบทร่วมกัน ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต อันเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นในทุกภูมิภาคของไทย จัดการศึกษาในหลักสูตร ป.ตรี และ ป.โท สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ ๕ ปี เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) อนุมัติให้มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของตนเองในชื่อ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (Learning Institute for Everyone - LIFE) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท