ค่ายจิตอาสา : รวมพลคนต่างวัยหัวใจใฝ่เรียนรู้ ค่ายไร้กรอบ แต่ไม่ไร้ใจ GotoKnow จัดให้ ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน ครั้งที่ ๒


ฮักแพง แบ่งปัน สร้างสรรค์การเรียนรู้ ครูชั้นนำ ล้ำค่าแห่งน้ำใจ เพื่อเด็กไทยรัฐวิทยา ๖๓
ค่ายจิตอาสา: รวมพลคนต่างวัยหัวใจใฝ่เรียนรู้ 
ค่ายไร้กรอบ แต่ไม่ไร้ใจ 
GotoKnow จัดให้ 
ผู้ใหญ่ใจดีสนุน ครั้งที่ ๒
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง) ยโสธร

  ๖ – ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓

            

ทีมงานที่สานฝัน หนานเกียรติ ครูคิม
คุณวอญ่า บ๊อบบี้ เป๊บซี่ ต้น  
 


   การเริ่มต้นที่ดี ความสำเร็จเกิดขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่ง  ค่ายจิตอาสา รวมพลคนต่างวัยหัวใจใฝ่เรียนรู้ ค่ายไร้กรอบ แต่ไม่ไร้ใจ GOTOKNOW จัดให้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน จากจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นการขับเคลื่อนที่ได้รับการตอบรับจากสมาชิกGotoknow ต่างให้การช่วยเหลือที่มอบหัวใจให้แก่กัน ไม่ใช่ญาติสนิทแต่ทุกคนก็เปี่ยมด้วยจิตสาธารณะ มองไกล ที่อยากจะเห็นเด็กซึ่งเป็นต้นกล้าที่รอการฟูมฟักให้เติบใหญ่ที่งดงาม


 
 

ขอบคุณคุณครูคิมที่เอื้อเฟื้อภาพ


     
คุณหนานเกียรติ (เกียรติศักดิ์  ม่วงมิตร) เป็นผู้จุดประกายฝันอันเจิดจ้าสู่เด็ก สร้างความประทับใจ ให้เกิดรอยยิ้มที่เปี่ยมปิติ คุณครูคิมนับว่าท่านเป็นครูผู้ให้ ที่ไม่มีวันสิ้นสุดจนได้รับฉายาว่าพี่มีแต่ให้ คุณวอญ่าก็บอกเปรยๆว่ามีคนนินทาผู้อำนวยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ รู้ไหมว่าหัวใจของผมพองโต เบิกบานใจ สุดที่จะหาสิ่งใดมาเทียบได้ อย่าลืมว่าผู้ที่ทำงานชาวค่ายนั้นต้องแน่ จริงต้องเก่ง ต้องเยี่ยมยุทธ์ จึงจะรวมพลคนติด โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น กล่อมยากมาก ชื่นฉ่ำใจในความเสียสละของ ดร ขจิต  ฝอยทอง ท่านแสดงความตั้งใจจะมาช่วยพร้อมขอร้องคุณหนานเกียรติ ให้จัดช่วงวันที่ ๖ – ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ น้องซิลเวียก็สนใจอยากมาเก็บเกี่ยวเอาสิ่งดีๆ เพื่อกลับไปทำงาน พรุ่งนี้(๕ มกราคม) จะเดินทางไปขอนแก่นเพื่อนำเด็กเข้าค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนไทยรัฐ ๘๔ จะไปเรียนเชิญคุณสุ มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ ดี.เจ. ดังขอนแก่นมาช่วยเทรนเด็กจัดรายการวิทยุทางหอกระจายข่าว ส่วนครูจ่อย ท. ณ เมืองกาฬ ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ เอาไว้ใกล้วันเข้าค่าย อยากชวนคุณครูวิไล บุรีรัตน์ จากกุดลิงวิทยาคม มาสอนเว้าผญา ขอเรียนเชิญครูจอมใจ จากสมเด็จมาเล่าเรื่องที่เป็นตำนานอีสาน  ถือโอกาสเชิญอาจารย์ธนิตย์  สุวรรณเจริญ มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายภาพเพื่อที่จะทำให้ผมได้เรียนรู้จากครูมืออาชีพ เรียนเชิญคุณจตุพร วิศิฎโชติอังกูร( คุณเอก) ผู้ชำนาญการฝึกอบรม มาสอนการเขียนบรรยายให้เห็นภาพ และเรียนเชิญสมาชิกชาวGotoKnowทุกท่านที่มีเวลาว่างร่วมเป็นวิทยากรเติมเต็ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มาเป็นครู เป็นโค้ช และเป็นอะไรอีกหลายๆ อย่างที่ท่านอยากทำเพื่อสร้างสุขให้กับเด็ก ผมเองเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่จึงไม่อาจเรียนเชิญได้ทั่วถึงทุกท่าน  คงใช้สัญญาใจที่ทุกท่านมีต่อกัน โอกาสนี้ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านที่มีจิตอาสาได้โปรดแบ่งปันน้ำใจ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างคน ทรัพยากรที่กำลังจะเป็นต้นกล้าเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่พร้อมจะแทรกอยู่ในทุกสังค

    

  พวกเราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี

   
   หลักสูตรการจัดกิจกรรมค่ายจะเหมือนกับที่โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต และความเป็นท้องถิ่น ที่นำเอาหัวใจนักปราชญ์เป็นแนวทางจัดกิจกรรม คือ สุ จุ ปุ ลิ (ฟัง คิด ถาม เขียน) โรงเรียนได้รับนโยบายจากมูลนิธิไทยรัฐให้นำหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงได้ขอร้องให้คุณหนานเกียรติปรับกิจกรรมบูรณาการหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ท่านใดที่สนใจและเป็นสื่อมวลชนด้านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เนต จึงไม่น่าจะพลาดที่จะนำเอาประสบการณ์ท่านมาถ่ายทอดให้เด็กได้เรียนรู้จากครูชั้นยอด

    วันที่ ๖ -  ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร ขอเรียนเชิญสมาชิกชาวGotoKnow ทุกท่านร่วมค่ายจิตอาสา รวมพลคนต่างวัยหัวใจใฝ่เรียนรู้ ค่ายไร้กรอบแต่ไม่ไร้ใจ GotoKnowจัดให้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง) ถนนแจ้งสนิท ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรโทร 0854910183  กระผมนายพรชัย  ภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓(ชุมชนบ้านคำแดง) ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาตามที่ท่านจะเมตตา ขออำนาจแห่งความดีที่ท่านได้สร้างเสริมในการสนับสนุนการจัดค่ายจิตอาสาครั้งนี้ จงเอื้ออำนวยให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ร่ำรวย มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดไป ความเสียสละเพียงน้อยนิด อีกหลายชีวิตจะมีความสุขจากการกระทำของท่า
    ขอภัยด้วยที่ไม่อาจเรียนเชิญท่านด้วยตนเอง และบันทึกอาจจะไม่สมบูรณ์มีผิดพลาด ยอมรับแบบเปิดอกว่าไม่ได้ตรวจทานเลย ขอให้ผมได้ต้อนรับท่านด้วยความอิ่มเอมใจครับ

 

หลักสูตรค่าย จิตอาสา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
(ร.ร.วิทยสัมพันธ์ 8-11 ธ.ค.52)

  

  

       
       
       
       
     

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 325044เขียนเมื่อ 4 มกราคม 2010 21:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (122)

เย้ๆๆนัดกับพี่หนานเกียรติไว้ คงไปวันที่ 5 กพ เลยเพราะไม่มีสอน ฮ่าๆๆ

 • ฝากชื่อค่ายก่อนนะคะ
 • สักครู่จะมาใหม่ค่ะ

ขอบคุณ ดร ขจิต ฝอยทอง

ดีใจมากที่ท่านเมตตาครับผม

รับโทรศัพท์ด่วน...โทษประหารนะคะ

ขอบคุรคุณครูคิม

พีคิมคงต้องเป็นโค้ชผมเสียแล้วละ

ขอเป็นกำลังใจสำหรับทุกการเดินทางกับการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆครับ

โครงการนี้เป็นครั้งที่2แต่คนละพื้นที่...ขอให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะ...

สวัสดีค่ะ หวังว่าจะได้เจอกันนะคะ พี่สุด้วย มาทานข้าวแลงนำกันเด้อค้า

เตรียมของฝากไว้ให้ แล้วนะคะ

หวังว่าจะให้เกยรติคนขอนแก่น

 

ชื่นชมผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับ

พอลล่าอยากไปค่ะ ท่านผอ..

พอลล่าทำไรได้บ้างคะ ..แหะๆๆ

ถ้าอยู่ใกล้กว่านี้ คงได้ไปช่วยแจกกระดาษ เสิร์ฟน้ำ

แต่ไกลจัง..ยโสธรยังไม่รู้ว่าอยู่ทางแถวไหนเล้ย

ขอบคุณ คุณครูคิมที่แนะนำการตั้งชื่อ การจัดทำบันทึกแก้แล้ว โอ.เค.ไหม ครับ

สวัสดีค่ะ

 • จะแต่งป้ายให้นะคะ  ชอบสีแบบใดหรือไม่ชอบแบบใดบ้าง
 • หรือมีภาพของโรงเรียนก็ใส่มาไว้ที่นี่นะคะ
 • ขอทำหน้าที่นักการภารโรงค่ะ 

ขอเป็นกำลังใจสำหรับทุกการเดินทางกับการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆค่ะ

ขอบคุณ คุณเสียงเล็กๆ

กำลังใจที่ท่านมอบให้ทำให้เกิดพลังในการทำงานครับ

ขอบคุณอ้อยเล็ก

เพียงท่านมาเป็นแรงใจ ก็ทำให้เรามีความสุขแล้วครับ

ขอบคุณคุณแดง กับมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ พรุ่งนี้จะเอาปลาส้มไปฝากครับ บอกคุณสุด้วยครับ

ขอบคุณคุณพอลล่า

ถือโอกาสเชิญคุณพอลล่ามาเป็นวิทยากรด้วยกันครับ

มีอะไรให้ช่วย ยินดียกพลไปสมทบครับ...

จัดรายการ 4 โมงเช้าถึง 5 โมงเช้า จะไปหาที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 นะคะ ไปช่วยอะไรได้บ้างน้า แล้วจะพยายามหาให้เจอคะ พรุ่งนี้ 5 ธันวาคม เจอกันคะ

วันที่ 5 มกราคม เจอกันนะคะ เพี้ยนเป็นเดือนธันวาคม ยังไม่หนีจากปีเก่าเลยคะ อิอิ

              

                      ป้าด เป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งจริงๆที่ถูกเชิญ  กิจกรรมน่าสนใจสุดๆๆ

              อยากมานะคะเนี่ย  ขอบคุณค่ะที่ยังระลึกถึง

 

อาจารย์แผ่นดินไป พอลล่าไปด้วยค่ะ อิอิ ....

ชอบทีมงานอาจารย์มากเลยค่ะ สุดยอดทั้งนั้นเลยค่ะ

เขาเรียกว่า ขั้นเทพ อิอิ

อยากไปร่วมกิจกรรม ดี ๆ กับท่าน ผอ.พรชัยมาก แต่ช่วงนี้ภาระงานที่โรงเรียนมากจริง ๆ ครับไม่สามารถไปร่วมได้ ขอเป็นกำลังใจให้กับท่าน ผอ.พรชัย และทีมงานทุกท่าน และขอฝากความคิดถึงพี่น้องชาวไทยรัฐวิทยา ๖๓ และ เพื่อน พ้องน้องพี่ ชาว GotoKnow ทุกท่านด้วยนะครับ

จาก ...อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

นายสุวิรัตน์ รักษาเคน

ขอบคุณอาจารย์แผ่นดิน

เรียนเชิญรวิทยากรทีมอาจารย์แผ่นดินระดมวิทยากรชั้นยอด มาช่วยกันครับ

อยากไปด้วยครับผอ.

อิอิ

เอ... ช่วยผอ. หรือว่าช่วยป่วนดี

เอิ๊กๆๆ

ขอบคุณน้องสุ ที่มาทำความรู้จัก

คงได้ต้อนรับคุณสุที่ไทยรัฐวิทยา 63

ขอบคุณหลานกุ๊ดดี้ คนเก่ง

เรียนเชิญคุณพ่อ คุณม่ร่วมเป็นวิทยากรด้วยครับ

ขอบคุณครูวิไล บุรีรัตน์

มาเด้อน้องหล่าอ้าย ซอยอ้าแน่คนเก่ง

ขอบคุณ คุณครู ป.1

ส่งแรงใจมาช่วยก็มีความสุขแล้วครับ คุณครู

ขอบคุณ คุณมนัสนันท์

เรียนเชิญร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับพี่สาวคุณครูคิมครับ

ขอบคุณ สาวพอลล่า ที่ปรึกษาตัวน้อย

เรียนเชิญรเป็นวิทยากรร่วมกับอาจารย์แผ่นดินครับ

ขอบคุณท่าน ผอ.สุวิรัตน์ รักษาเคน

ขอบพระคุณท่านที่มาให้กำลังใจชาวไทยรัฐวิทยา 63 สายเลือดท่านยังเข้มข้นอยู่ครับ

สวัสดีตอนบ่ายๆครับ ท่านผอ.

 • งานนี้ครูจ่อย  "ผู้มากับเสือ ปี 53" ไปโชว์ลวดลายแน่นอน.
 • แต่ฝากบอกล่วงหน้าก่อนนะครับว่า "ผู้บังคับบัญชาที่บ้าน  (ครูอ้วน)"ขอไปคุม".555 
 • กลัวเสือจะออกลายเกินไปมั้ง ผอ.คงอนุญาตนะครับ
 • สนุกแน่นอนครับ(รวมพลคน G2K หัวใจเกินร้อยทั้งนั้น)
 • โชคดีนะครับท่าน

ขอบคุณครูโย่ง หัวหน้า

ยินดีต้อนรับครูโย่งร่วมเป็นวิทยากรครับ ขอบพระคุณยิ่ง

ขอบคุณครูจ่อย

ขนลุกเลยที่ได้ครูจ่อยมาช่วยงานนี้ ครูอ้วนคุมนะดีแล้วจะได้ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง (555555)

สวัสดีค่ะ ท่านผอ. ดีใจนะคะที่ได้ยินเสียง และต่อมาได้เจอตัวเป็นๆ

ขอบคุณนะคะของฝากที่มากล้นด้วยน้ำใจ คนบ้านเดียวกัน

ตอนที่เจอกัน บอกตามตรงว่า ตกขะมะค่ะ และรีบไปประชุมด้วยค่ะ

ฝากกล้วยไม้เลี้ยงให้งามๆนะคะ ใส่เสื้อหล่อๆมาให้ดูด้วยนะคะ

มารายงานตัวครับอาจารย์

ช่วงนี้อยู่ดอยมูเซอ จ.ตาก

ผมจะเตรียมการทับทีมงานทางโทรศัพท์ และจะแจ้งข่าวอาจารย์เป็นระยะ

คาดว่าผมจะเดินทางโดยขับรถยนต์ไปเองจากกรุงเทพฯ สาย ๆ วันที่ ๕

ทีมงานก็คงจะเดินทางไปด้วยกันครับ

ช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งนิดหน่อย เพราะต้องดูแลการก่อสร้างที่พักที่ดอยมูเซอ ซึ่งจะติดต่อใครต่อใครค่อนข้างลำบากครับ

ขอบคุณแดง

มิตรภาพช่างงดงาม ความเป็นพี่เป็นน้อง ช่างมีความสำคัญ น้ำใจเป็นสายใยที่สดชื่น

ฝากขอบคุณคนที่บ้านที่มีมิตรภาพ ที่เข้าใจในความเป็นญาติ กล้วยไม้เพื่อนต่างก็ชอบ

ขอบคุณในน้ำใจครับ มีอะไรให้รับใช้ยินดีครับ

ขอบคุณหนานเกียรติ

ผมคงต้องขอคำปรึกษาจากคุณหนานเกียรติอีกมาก สิ่งใดที่จะให้เตรียมการแจ้งทางบันทึกเลยนะครับ

สัปดาห์นี้พาเด็กเข้าค่ายคุณธรรมระดับประถมที่ขอนแก่นครับ กลับถึงบ้านวันนี้

ได้พบคุณสุ มหาวิทยาลัยชีวิต ที่มีวันปิดทำการ ที่ขอนแก่น ท่านรับปากจะมาช่วยครับ

 • สวัสดีค่ะ อาจารย์พรชัย
 • บุษราแวะมาขอบคุณอาจารย์ที่แวะไปให้กำลังใจบุษราค่ะ  
 • ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้กันตลอดมา บุษราซึ้งในน้ำใจเป็นที่สุด คุณพ่อคงจะหายวันหายคืนด้วยพรดี ๆ จากที่อาจารย์อวยพรให้ค่ะ 
 • ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์มีให้บุษราและครอบครัวของบุษราตลอดมาค่ะ

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ. หนูอยากไปร่วมด้วยจังเลย แต่ติดที่ไกลไปนิด..ลูกชายก็ยังเล็ก  ถ้าโตอีกหน่อยคงได้ไป  หรือไม่ก็ช่วงปิดเทอมใหญ่น่าจะมีจัดแถวภาคกลางจะได้ไปสะดวกค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการ หรือกลุ่มสัมพันธ์น่ะ ถนัดที่ซู๊ดเลยค่ะ (จอง)..เอ..ท่าน ผอ. ค่ะ ทำอย่างไรถึงจะเกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้กับเด็กระนองบ้างค่ะ แนะนำด้วยค่ะ..ขอบพระคุณหลาย หลายค่ะ..

อยากไปร่วมด้วยช่วยกันด้วยใจจริงค่ะ

ขอบคุณน้องบุษรา

เรายังมีความห่วงใยในความเป็นพี่น้อง ที่เป็นเสมือนญาติ

ขอบพระคุณนงนาท สนธิสุวรรณ

ที่ผมทำให้ท่านอ่านอย่างมีความสุข

ขอบคุณ คุณครูบันเทิง

ผมเองก็เข้าไปอ่านบันทึกของครูคิม อ่านและสอบถามว่าทำอย่างไรกิจกรรมค่ายจิตอาสาที่เกิดที่โรงเรียนผม

หลังการอบรมผมก็ได้รับข่าวดีจากคุณวอญ่า คนตัดสินใจน่าจะเป็นทีมงานคุณหนานเกียรติครับ

ขอเอาใจช่วยครูบันเทิงครับ ระนองภาคใต้ใกล้คุณวอญ่าท่านอยู่ปากพนัง ภาคใต้มีแต่คนเก่งๆ ครับ

ยังไงก็เรียนท่าน ผอ.ก่อนครับ

สวัสดีค่ะ

โชคดีจังที่ได้รับทราบเรื่องราวดีๆของชาวGotoknow

ขอนิยม ส่งเสริม ด้วยความเต็มใจ

จะรอรับฟังข่าวไปเรื่อยๆ

หากมีสิ่งใดที่ช่วยเหลือกันได้ก็ยินดีค่ะ

ขอปรบมือให้ผู้จัดงานทุกท่านค่ะ

เยี่ยมมากๆ

ขอบคุณคุณหมอรุ่ง

ที่มาให้กำลังใจครับ

สวัสดีค่ะ อ.พรชัย

ตอบคำถามให้แล้ว"เรื่องบันทึกความดี"ค่ะ

พร้อมมาเยี่ยมบุคคลคุ้นเคยด้วยค่ะ

ด้วยความสุดคะนึงและโชคดีปีใหม่ค่ะ

 • มาชื่นชมอนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีทุกคนค่ะ
 • ขอส่งแรงใจไปเชียร์นะคะ...

ขอบคุณคุณครูจิ๋ว

ต่อไปผมคงถืสมุดบันทึกความดีให้เด็กบันทึกเมื่อเขาช่วยเก็บขยะ จะเดินเครื่องก่อนครับ

ขอบคุณธรรทิพย์

ขอบคุณที่เป็นกำลังใจครับ

 • สวัสดีค่ะท่าน ผอ.
 • น้องแมวจะเดินทางโดยรถส่วนตัว วันที่5หลังรร.เลิก พร้อมพี่คิม+น้องนัท และแมวจะกลับวันอาทิตย์ค่ะ ลาไม่ได้ เพราะลาเยอะแล้ว เกรงใจท่านผอ.และครูที่โรงเรียน
 • มาให้กำลังใจค่ะ

ยินดีต้อนรับน้องแมวครับ จะรอคอยด้วยความสุขใจครับ

 • สวัสดีครับท่านผอ.
 • สวัสดีปีใหม่  สดชื่น  สมปรารถนาตลอดปี  ตลอดไปนะครับ
 • สวัสดีครับ

 

สวัสดีค่ะ

 • ไม่ต้องห่วงนะคะ พี่คิมอยู่ครบกำหนดค่ะ
 • อยากจะจัดกิจกรรมย่อยไปบ้านโฮมฮักกันได้ไหมคะ
 • http://gotoknow.org/blog/nfesomnuk/325227

สวัสดีปีใหม่  ค่ะท่านผอ.

 • ต้องขออภัยมากๆที่มาสวัสดีปีใหม่ ช้าไปหน่อย
 • พึ่งกลับจากพาเด็กๆที่โรงเรียนไปเที่ยวทะเลมาค่ะ
 • ปล่อยให้เสือจ่อยออกเพ่นพ่าน มาหลายวันแล้ว(เพิ่นห่าวตั้ว)
 • ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ครูอ้วนขออวยพรให้ท่านผอ.และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป
 • แล้วค่อยพบกันที่บ้านคำแดง  นะคะ

ขอบคุณ ท่านก้ามกุ้ง

ไม่ได้ทักทายกันนาน ท่านได้ไปเที่ยวพักผ่อน ดีใจด้วยครับ

ขอบคุณ คุณครูคิม

น้ำใจไม่เคยเหือดแห้ง ความปรารถนาดีไม่มีวันสิ้นสุด

ขอบคุณ ครูอ้วน

ไปทะเลคงสนุกนะครับ แต่ครูจ่อยคงไม่สนุก เพราะเหงา

ค่ายสร้างคนน่าสนใจจังคะผอ.

อยากให้กิจกรรมดี ๆมีตลอดไปคะ

มาเยี่ยม ผอ.คะ  ถ่ายรูปไว้มากเลย ยังไม่ลงบันทึก เดี๋ยวจะลงให้ พี่น้องดู หลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 มีอะไร น่าชม และศึกษาบ้างคะ แล้ว ผอ.มีกิจกรรมของเด็กอะไรบ้าง ไม่เล่าสู่กันฟังเลยคะ คงจะวุ่นกับงานวันเด็กใช่ไหมคะ วันนี้ก็ไปถ่ายรูปงานวันเด็กที่เทศบาลจัด ก็ยังไม่ได้ลงเลยคะ

ท่านพี่เห็นตัวจริงเสียงจริง ตกกะใจละซี  น้องแดงเห็นบอกตกกะมะเลยคะ

ขอบคุณปิตานามาจิตต์

เป็นกิจกรรมที่ดี ที่ผู้ใหญ่ใจดีเมตตาต่อเด็กไทยรัฐวิทยา 63 ครับ

ขอบคุณน้องสุ

กลับถึงบ้านมีอาการเป็นหวัด เห็นตัวจริงน้องสุแล้ว เป็นคนที่คล่องตัวจริงๆ มีชีวิตชีวา

ส่วนคุณแดงดูเป็นผู้ใหญ่ อาจจะเป็นเพราะคุณแดงทำงานกับคนมากจึงดูเรียบร้อย ทั้งคู่ก็มีความเป็นมิตรที่ล้นเปี่ยม

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์พรชัย

 • มาชื่นชมบันทึกเรื่องราวดีๆ กับกิจกรรมเพื่อสังคมและส่วนรวมครับ

 • สวัสดีครับท่านผอ.
 • ขอบคุณครับที่เข้าไปทักทายกัน
 • ขอให้มีกำลังกาย  กำลังใจสู้และสานงานการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับ
 • ขอบคุณครับ

 

 • มาเรียนรู้
 • มาชื่นชมในกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม โดยเฉพาะเด็กๆ
 • ขอขอบคุณมากครับ

ขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ. พรชัย น่ะค่ะที่เข้ามาแสดงความยินดี และชื่นชมผลงาน .. เรื่องวิ่งสามขาน่ะ ..ไว้โอกาส

หน้าน่ะค่ะ..ขอไปตั้งหลักก่อนค่ะ ..แบบว่าวิ่งไม่ไหวอ่ะ

 

มาชม

เป็นการรวมพลที่น่าสนใจนะครับผม

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.

 • ยินดี ดีใจนะคะ  ที่มีแรงจากผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน ประกอบทั้ง ผู้ที่มีความรู้ คนหนุ่มสาวไฟแรง บล็อกเกอร์เก่งๆไปช่วยมากมาย

ประเทศไทยยั่งยืน....ชัวร์ป๊าดดดดด

 • เอาเกมมาก่อกวนเด็กๆๆก่อนครับ
 • ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

นำเด็กเข้าค่ายคุณธรรม เมื่อวันที่ 5 มกราคาม บันทึกภาพโดย สุ จากขอนแก่น มาร่วมชมกิจกรรม  เชิดชูคุณธรรม ของท่านพี่  ผอ.พรชัย ไทยรัฐ 63 ยโสธร มาเข้าค่ายขอนแก่น  ส่วนรายละเอียด แล้วแต่ท่านพี่ ผอ.จะนำไปเล่าสู่กันฟังคะ

รู้สึกว่า สุจะเอารูปไปให้ท่านพี่ อยู่บล็อคหนึ่ง นานแล้วบล็อคอดีต ก็เลยนำมาใส่ในบล็อคนี้ให้ด้วยคะ  หลงทางบล็อคปัจจุบันคะ ไปหาเอาเองคะ

สบายดีนะคะ  ช่วงนี้ เวลามี เท่ากับงานที่จำเป็นมี ต้องบริหารเวลาที่สุดเลยคะ ไม่ค่อยว่างคะ  งานเข้าหลายอย่าง ใช้เวลาทั้งนั้นเลยคะ 

ขอบคุณณํฐวรรธน์

ขอบคุณในกำลังใจที่มอบให้กับคณะทำงานทุกท่านครับ

ขอบคุณท่านก้ามกุ้ง

ยังประทับใจในบทกลอนที่ท่านเขียนอยู่ครับ

ขอบคุณสามสัก

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจทีมงานวิทยากรครับ

ขอบคุณคุณครูบันเทิง

ผมแค่กระเซ้าเล่นเท่านั้น ครูบันเทิงต้องร้องเพลงจึงจะเจ๋ง

ขอบคุณ ดร ยูมิ

ท่านกรุณาแนะนำกิจกรรมด้วยครับ

ขอบคุณคุณครูอ้อย

อยากเชิญคุณครูอ้อยมาร่วมกิจกรรมจังเลย

ขอบคุณ ดร ขจิต ฝอยทอง

เด็กเห็นคงตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจครับ ขอบพระคุณในความมุ่งมั่น เสียสละเพื่อพวกเราชาวไทยรัฐวิทยา 63

ขอบคุณ คุณสุ

ถ่ายรูปเก่งมากๆ ยังไม่มีเวลาเขียนเลยครับ ขอบคุณรูปที่นำมาฝากครับ

 • สวัสดีค่ะ อาจารย์
 • งานไหน ป้าแดง ก็อยากไปทุกงานค่ะ แต่ว่า ....
 • หนึ่งไม่เป็นงานค่าย เอาเสียเลย
 • สองต้องเป็นวัลลี ป้อนข้าว อาบน้ำให้พ่ออ่ะค่ะ
 • สามทำไมต้องติดวันธรรมดาไปด้วยตั้งสองวัน
 • ---
 • ขอสนับสนุนอย่างเต็มกำลังแรงใจค่ะ

 

ขอบคุณป้าแดง วัลลียโสธร

ยังไงก็มาแวะเวียนพบเพื่อนพ้อง พี่น้องชาว Gotoknow ขอให้คุณพ่อท่านหายโดยเร็วพลันครับ

สวัสดีค่ะท่านผอ.พรชัย

 เห็นรายชื่อวิทยากรกระบวนการ ทีมงานแล้วรับรองว่าฉลุยค่ะ

ส่งแรงใจข้ามทะเลไปนะคะ

ขอบคุณ poo

เด็กไทยรัฐวิทยา 63 นับว่าเขาโชคดีที่ได้รับน้ำใจจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับ

สวัสดีค่ะ ท่านผอ. พรชัย

ดีใจนะคะที่ชอบกล้วยไม้ ที่บ้านก็มีอีกเยอะ มาเที่ยวหลัง อย่าลืมแวะมาชมที่บ้านนะคะ

เมื่อวาน วันก่อน ไปงาน ช้างบานมา หมดหลายพัน

ตอนนี้เลี้ยงสามปอย กลิ่นหอม ที่เขาไปสกัดน้าหอม

ดอกสีแดง...เรียก red jame...

ส่วนในกระถางที่ยังไม่ออกดอก เรียก เอื้องมาลัยแดง

 ดอกสวยมากนะคะ

ดีใจที่ได้รู้จักค่ะ

 

 

ขอบคุณคุณแดง

แม่บ้านดีใจมากที่คุณแดงฝากกล้วยไม้ไปให้ เขาชอบกล้วยไม้เช่นกัน จะถ่ายรูปไปให้ดู

เมื่อไปขอนแก่นปลายกุมภาพันธ์ โครงการภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำชี

จะหากล้วยไปไปแลกเปลี่ยนครับ

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.พรชัย

 • แวะมาชื่นชมให้กำลังใจคนทำงานผ่านกิจกรรมดีๆค่ะ
 • ทำดี ดีเป็นพร 
 • เด็กๆคงมีความสุขและได้ พัฒนากาย-จิต จากกิจกรรม

ขอบคุณคุณนิตยา เรืองแป้น

ทุกกำลังใจจะเสริมพลังให้คนทำงาน ได้เยียวยาสังคมต่อไป ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ครับ

สวัสดีค่ะ อ.พรชัย

มาร่วมให้กำลังใจค่ะ

อยากไปร่วมงานด้วยจังเลยค่ะ แต่ถ้าได้ไปคงได้เป็นแค่ผู้สังเกตการณ์ หรือเป็นผู้เรียนรู้ค่ะ

ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะคะ

 • อยากไป แต่คงไม่มีโอกาสแล้วละครับ ทั้งงานส่วนตัวและงานโรงเรียน..
 • จะคอยติดตามผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย ที่จะร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆอีกครั้งครับ
 • ขอบคุณท่านผอ.มากๆที่ให้เกียรติครับ

ขอบคุณน้ำชา

ขอบคุณในกำลังใจ แม้จะไกลก็ส่งถึงกันครับ

ขอบพระคุณอาจารย์ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

ท่านก็เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การจัดทำโครงการ ด้วยภาระที่หนักช่วงนี้จึงไม่อาจร่วมกิจกรรมได้

คงมีสักวันที่ท่านจะได้ช่วยเหลือเจือจุนครับ ยังไงก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกด้านครับ

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.พรชัย เห็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อยากมาร่วมด้วยค่ะ

แต่ขอสังเกตการณ์ก่อนนะคะ....ขอบคุณท่าน ผอ.มากๆที่ให้เกียรติ

ขอเป็นกำลังใจทุกท่านที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่ยอดเยี่ยมค่ะ

ครูกระแต(มาตายี)

ขอบคุณ คุณมาตายี

ถือโอกาสเรียนเชิญร่วมเป็นวิทยากรครับ คนระดับ ดอกเตอร์ ย่อมช่วยได้มากเลยที่เดียว

ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนกับผู้รู้มากมายครับ

                         แวะมาส่งยิ้มให้ค่ะ

ขอบคุณมนัสนันท์

ชื่นใจจัง รอยยิ้มสดใจ จากใจคนส่งมาให้ครับ

เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะ   สุดยอด วัยรุ่นต้องบอกสุโค่ย

สวัสดีค่ะ..ท่าน ผอ.พรชัย

มาร่วมให้กำลังใจและชื่นชมผู้ใหญ่ใจดีค่ะ

จะรออ่านบันทึกความสำเร็จจากการร่วมด้วยช่วยกันของทุกท่านค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • พี่คิมนำหลักสูตรมาส่ง
 • อยู่ที่บันทึกน้องหนานเกียรตินี่เองค่ะ

http://gotoknow.org/blog/kiat06/316212

ขอบคุณคุณครูภาทิพ

ติดตามงานเขียนชาวสุราษฎร์ธานีประจำครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับ

ขอบคุณ คุณครูเล็ก

ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานครับ

ขอบคุณคุณครูคิม

หลักสูตรนำลงในบันทึกแล้วครับ แต่อแก้วันที่ไม่ได้ ฝากพี่ประชาสัมพันธ์วันเวลาเพิ่มเติมด้วยครับ

ขอบคุณคุณครูคิม

กล้วยไม้ดอกไม้วันครู ขอบูชาครูผู้ทุ่มเทที่ชื่อนพวรรณ พงษ์เจริญ ความดีความเสียสละ

เพื่อเด็กคือต้นทุนความเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ มีความสุข ความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา

สวัสดีค่ะ

 • วันนี้พี่คิมเตรียมงาน ส่วนตัว
 • เพราะพี่คิมสร้างพระประธานพระพุทธชินราชถวายเพื่อเป็นกุศลให้บรรพบุรุษค่ะ
 • จะไปถวายที่วัดป่าเขาน้อย (วัดหลวงปู่จันทา) ที่อำเภอวังทรายพูน พิจิตร  ในวันพรุ่งนี้
 • วันนี้ไปรับองค์พระ ได้ไปเห็นองค์พระจากโรงหล่อ  สวยมาก ขนลุกไปทั้งตัว ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถทำได้ค่ะ
 • จะออกจากบ้านแต่เช้าพร้อมกับครอบครัวของน้องครูนิน  งานนี้ไม่ได้เชื้อเชิญใครกลัวเป็นการรบกวน ตั้งใจทำแบบเงียบ ๆ ค่ะ
 • ขอให้ ผอ.และครอบครัวเตรียมตัวเตรียมใจรับอานิสงส์จากบุญด้วยนะคะ

ขอบคุณคุณครูคิม

อิ่มบุญ อิ่มใจ ขอบุญกุศลร่วมสร้างจงส่งผลให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปครับ

แวะมาทักทาย ท่านอจ.พรชัยคะ

ปีใหม่ วันครู ปี2553 ขอให้สุขภาพดี มีความสุข ตามอัตภาพนะคะ

Somsri Nawarat

ขอบคุณสมศรี เนาวรัตน์

ขอบคุณในคำอวยพรวันปีใหม่และวันครูครับ ขอให้พรนั้นจงเกิดผลขึ้นกับคุณสมศรี เช่นกันครับ

สวัสดีค่ะ

 • เตรียมงานสนุกไหมคะ
 • เหลือเวลาอีกไม่กีวันแล้วนะคะ

ขอบคุณนะคะที่

แนะนำความรู้

ให้ได้อ่านค่ะ

*-*....................

ขอบคุณคุณครูคิม

มีครูโรงเรียนอื่นอยากเข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมครับ

สนุกครับ กำลังเตรียมป้ายบอกทางก่อนถึงโรงเรียน

ขอบริจาคอาหารสำหรับเด็กจากผู้ใหญ่ใจดี ปลาคนละ 2 -3 กิโลกรัม

ปรับปรุงซุ้มประตูโรงเรียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

มอบหมายงานครูช่วยทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง

ขอบคุณ คูณเจ็บได้ ร้องไห้เป็น

ยินดีครับที่มีส่วนทำให้คุณมีเวทีได้อ่าน ได้คิด

สวัสดีค่ะ ผอ.

ขอสมัครใจไปเรียนรู้ด้วยคนนะคะ ^_^

ขอบคุณค่ะ ^_^

สวัสดีค่ะ

 • มาเพิ่มเติม
 • แบ่งกลุ่มนักเรียนประมาณ ๖-๘ คนนะคะ ถ้ามากกว่านี้เด็ก ๆ จะไม่ได้แสดงออกอย่างทั่วถึงค่ะ
 • กล้องดิจิทัล  กลุ่มละ ๑ กลุ่ม
 • คอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ กลุ่มละ ๑ ชุด
 • กระดาษขาวชนิดบาง  กระดาษเทาขาว  สีแมจิก  กรรไกร  กระดาษเอสี่

ขอบคุณ คุณเทียนน้อย

ชีวิตคือการเดินทาง ยินดีต้อนรับครับ อย่างนี้ซิรักกันจริง ไม่ทิ้งกัน ซึ้งใจครับ

ขอบคุณคุณครูคิม

จะเตรียมไว้ตามเสนอแนะครับ ช่วยแนะนำให้มากๆ ด้วย ผู้บริหารทำงานมักจะไม่รอบคอบ

คงตั้งคุณครูคิมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการครับ ขอบคุณพี่สาวคนดีที่หนึ่งเลย

สวัสดีค่ะ

 • อย่าลืมจัดกลุ่มให้เด็กนัทด้วยนะคะ
 • เพราะงานนี้เขาติดตามไม่พลาดค่ะ
 • พี่จะเดินทางไปวันที่ ๕ กลางวันและกลับวันพุธ หรืออังคาร เผื่อเอาไว้แล้วค่ะ

 

สวัสดีค่ะ

ภาพครูจ่อยและครูอ้วนค่ะ

สวัสดีค่ะ

ภาพครูแมวอยู่ที่นี่คะ

http://gotoknow.org/blog/krukim/321272

น่าจะได้เข้าร่วมงานกับท่าน ประสบการณ์ แม้จะน้อยนิด แต่จิตอาสา น่าจะเต็มที่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท