กิตติพงศ์ พลเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Usernamecupmanager
สมาชิกเลขที่19976
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน จ.มหาสารคาม

- มัธยมศึกษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม

- ปริญญาตรี สาขาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาโท สาขาประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กำลังศึกษาปริญญาเอกสาขา Regional and Rural Development Planning, Asian Institute of Technology (AIT)