ผมจะไปพูดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2549 ผมจึงขอเริ่ม Blog ใหม่โดยใช้ชื่อว่า ราชภัฎ km ผมอยากเรียนว่าคำว่า “KM” เป็นคำพูดที่ไร้สาระเพราะเน้นด้านวิชาการมากเกินไป  ผมจึงจะสรุปง่ายๆให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สามารถเรียนเรื่อง KM จากผมแบบง่ายๆโดยเน้นว่า อาจารย์ 100 คนที่มาให้เกียรติผม

ผมจะเริ่มให้อาจารย์สนใจนำเอาความรู้ที่มีอยู่แล้วไปสู่มูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นโดยค่อยๆเรียนรู้ไปกับผม และเชื่อว่าถ้าทุกคนเอาใจใส่ก็จะเพิ่มคุณค่าได้ไม่มากก็น้อย และไม่อยากมองให้การเรียนเป็นแบบตำรา เพราะ KM เน้นตำรามากเกินไป