สารสนเทศ

สารสนเทศกับชีวิตประวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้มนุษย์ในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา 
            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ีี๋๋จีรภา ดิษแช่มความเห็น (0)